bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum Omschrijving Aanvang
za 22/10 Tuinonderhoud 9.00 uur
di 25/10 Kerkenraad 20.00 uur
wo 26/10 Koffie met een oortje 10.00 uur
wo 26/10 Vorming&Toerusting: Boek 'Strohonden', olv ds. Jan Anne Bos, BK 20.00 uur
wo 26/10 Presbyterie 20.15 uur
do 27/10 Vorming&Toerusting: Geloof en poëzie, olv Sam de Bruijn en ds. Piet van Die, MK 20.00 uur
wo 2/11 Vorming&Toerusting: Elia, olv Leo de Borst, BK 10.00 uur

Agenda in De Morgenster

Datum Omschrijving Aanvang
ma 24/10 Kerkrentmeesters 19.30 uur
wo 26/10 Vorming&Toerusting: Boek 'Strohonden', olv ds. Jan Anne Bos, BK 20.00 uur
do 27/10 Vorming&Toerusting: Geloof en poëzie, Same de Bruijn en ds. Piet van Die, MK 20.00 uur
di 1/11 Pastoraatgroep 19.30ur
do 3/11 Bakkie Troost 10.00 uur
do 3/11 Voorbereiding dienst 6/11 19.15 uur
do 3/11 Geloof delen (twintigers), olv ds. Piet van Die 20.00 uur

Weerloos

jozef potifarZondag 23 oktober gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. We gaan op deze zondag verder met de Jozefverhalen uit Genesis. Deze keer horen we hoe Jozef als slaaf te werk wordt gesteld in het huis van Potifar, hoofd van farao’s veiligheidsdienst. Daar heeft Jozef, dankzij zijn inzet, al snel een bevoorrechte positie, maar hij blijft een slaaf. Dat merkt hij als de vrouw van Potifar een oogje op hem laat vallen. Seksueel misbruik dient zich aan. Het kwam toen al voor en het is nog aan de orde van de dag. Overal waar mensen macht hebben en anderen weerloos zijn, dreigt het gevaar van machtsmisbruik. Maar waar is God in dit verhaal? Het thema: Weerloos.


Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Wilma Kuntz
Pianist: Mark Kuntz
Solist: John Peter Kuntz
Kindernevendienst: groep 1-8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 833 (2x)
 • Bemoediging en groet
 • v.:onze hulp is in de naam van de Heer
 • Aanvangslied: Psalm 138:1 en 4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 793: 1 en 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 423:1
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Genesis 39, 1-20
 • Zingen: Lied 1001
 • Uitleg en verkondiging: Huis-met-de-kooi
 • Zingen: Lied 168 (met John-Peter en Mark Kuntz)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 993
 • Zegen

Op weg naar Kerk 2025

Kerk 2025Op maandag 31 oktober begint het Lutherjaar. Daarin herdenken we gedurende twaalf maanden een van de meest beslissende acties voor het protestantisme. Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat de monnik Maarten Luther het met 95 stellingen opnam tegen het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk. Niet met het doel met die kerk te breken, wél om de leer van het machtige Rome vrij te maken van allerlei aangroei die de boodschap van het Evangelie in de weg stond.

De onvoorzienigheid

jozef in de putIn De Morgenster gaat zondag 16 oktober ds. Piet van Die voor. De verhalen over Jozef staan deze weken centraal in de kindernevendienst. Prachtige verhalen! Daarom lezen we ze ook in de hoofddienst. Ze vertellen over het spoor van Gods invloed dat aanwezig is in de donkere geschiedenis die mensen vaak schrijven. ‘Voorzienigheid’ wordt dat vaak genoemd, maar naar mijn mening is er geen voorzienigheid zonder een mate van ‘onvoorzienigheid’. Dat is eigenlijk geen goed woord, maar ik heb geen beter. Ik bedoel ermee dat het bestaan ook grillig is en onvoorspelbaar. We lezen in deze dienst van Schrift en Tafel: Genesis 37: 12-28. Het thema: De onvoorzienigheid.

Ds. Henk Talsma in Bethlehemkerk

Zondag 9 okober gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. Op deze zondag mag ik in Tollebeek voorgaan. Het is een soort ruildienst met ds. Ilonka Terlouw (u weet wel, van mijn bevestiging in mei). Deze had ik al geruild toen ik nog in Zwartsluis was. Die blijft dus staan. Gelukkig zijn ook wij voorzien. Collega ds. Henk Talsma hoopt in deze eredienst voor te gaan. Van harte welkom in deze dienst.

Blijf bewegen

vrouw van lot‘De vrouw van Lot keek achterom en veranderde in een zoutpilaar’ (Genesis 19:26). Een interessant personage in de Bijbel is altijd de vrouw van Lot. We kennen het verhaal: bij het overhaaste vertrek uit Sodom keek ze om en werd een zoutpilaar! Lot aarzelde aanvankelijk ook (zoveel beter was hij dus niet dan zijn vrouw), zijn dochters ook (Genesis 19:16), maar zij lieten zich lostrekken en werden gered - mevrouw Lot helaas niet. We moeten de vrouw van Lot maar niet veroordelen, want ga maar eens in de schoenen van Lot en zijn familie staan: ze hadden daar in Sodom een heel bestaan opgebouwd en moesten alles achterlaten, dat valt niet mee.

De dwaasheid van God

raadselKan iets voor God een raadsel zijn? Als dat zo is, dan is God misschien toch niet alwetend. In dezelfde lijn argumenteren atheïsten dat God in zijn almacht een steen kan maken die Hij zelf niet kan optillen. Met andere woorden: almacht is in tegenstrijd met zichzelf. Dus God bestaat niet. Wat een ongelooflijke onzin, denk ik dan. Maar al lezende stuitte ik op dat raadsel. Ons ongeloof, het is voor God een raadsel. Ik hoop er nader met u op in te gaan. De volgende Schriftgedeelten zijn bij dit thema te lezen: Prediker 7:23-29; Marcus 6:1-6; 1 Korintiërs 1:18-25.

Onder de Palm: Bizarre Bazaar

Foto artikel JohanHet tempelplein aan de Van der Palmstraat leeft. Bruist. Van de opgang via de trappen tot en met de opperzaal. En van de benedenzalen tot (!) de kerkzaal. Goederen worden af- en aangedragen. Een week lang. Tot (!) zondag, indachtig de woorden uit Jeremia 17: 21-22. Ik moest ook denken aan de woorden uit Jesaja 55: ‘Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet.’ Want naast het verhandelen van allerlei waar, was er tijdens onze bizarre bazaar ook plaats en tijd voor ontmoeting. Voor een goed gesprek. Voor kennismaking met gemeente en geloof. Dat gebeurde allemaal net om de hoek van de hoofdingang. Bij de diapresentatie.

Achter de rug, uit de wind

schuilplaatsZondagmorgen 16 oktober gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. In Psalm 91 lezen we dat bij God een schuilplaats is. Hoe moeten we dat zien? De Psalm somt heel wat dingen op en het lijkt er haast op dat je in de schuilplaats van God onkwetsbaar bent. Niet te raken voor en door het kwaad. Dat strookt niet met de werkelijkheid. Of wel? Daarover hoop ik met u na te denken.

De vreemdeling in ons midden

vluchtelingenstroomHet is fijn om weer een keer te mogen voorgaan in De Morgenster en dan ook nog in deze bijzondere dienst. Want het is de ‘buitenlandzondag’ waarin aandacht besteed wordt aan de contacten met kerken over de grens: Nerkewitz (tegenwoordig Kirchspiel Vierzehnheiligen) in Duitsland, Ryn in Polen en Bubazi en Nyakabuye in Rwanda. Dit jaar is het thema ‘De vreemdeling in ons midden’, mede vanwege de enorme vluchtelingenstromen onder andere naar Europa. In deze dienst lezen we met elkaar Matteüs 25: 31-46 en klinkt Psalm 146. We bezinnen ons op wat vreemdelingschap betekent. We hopen op een zinvolle en feestelijke viering met elkaar.
Ds. Henk Makkinga

Het verhaal van je leven

jodendomWe spraken altijd over ‘Kerk en Israëlzondag’, maar die naam werkte meer en meer het misverstand in de hand dat het ging om de stáát Israël. Daarom heb ik het maar eens ‘Kerk en Jodendom’ genoemd. Dat dekt de lading misschien beter. Het gaat om de band van de kerk met het Jodendom wereldwijd. We volgen deze zondag het alternatieve rooster dat gaat over verhalen van Jacob en Jozef, stamvaders van het Joodse volk. We horen hoe Jacob na zijn vlucht bij oom Laban komt en verliefd wordt op een meisje. De preek zal een zogenaamde vertelpreek worden: stukjes Bijbeltekst met daar doorheen geweven uitleg en verkondiging.
Het thema: Het verhaal van je leven.