bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang / Waar
Zo. 15 april Soos 'De ontmoeting' Na de kerkdienst
Wo. 17 aprll Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm
Do. 18 april Breed Moderramen 20:00 uur in de Palm
Zat. 21 april TuinOnderhoud Vanaf 09:00 uur
Zo. 22 april Vrijwilligersbijkomst, opgeven bij de koster Na de dienst in de Palm
Ma. 23 april Gebedsbijeenkomst  19:00 - 19:45 uur in de Palm
Di. 24 april Kerkenraad 20:00 uur in de Palm

 

Dominee bij Cookers (ca. 10:00 uur)

17 apr. : Ds.Johan Duijster  15 mei Ds.Piet van Die 
24 apr. : Ds.Piet van Die  22 mei  Ds.Johan Duijster
 1 mei
Ds. Birke Rapp  29 mei Ds, Henk Talsma
 8 mei Ds. Henk Talsma    

 Tijdens de vakantiemaanden juni, juli en augustus zijn er geen predikanten bij Cookers.

----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

Datum    Omschrijving Aanvang  
ma 9/4 Vergadering college van kerkrentmeesters 19.30 uur
di 10/4 Ouderenmiddag - ontmoetingsmiddag voor 75-plussers 15.00 uur
GKW-vergadering pastoraatgroep in De Morgenster 19.30 uur
ma 16/4 Vergadering moderamen 19.30 uur
do 19/4  Overleg over de a.s. zondagmorgendienst 19.30 uur
Ambtsdragersvergadering 20.00 uur
za 21/4 Middagconcert met het Ripasso gitaarensemble 16.00 uur
di 24/4 Vergadering kerkenraad 20.00 uur

Een tijd van versobering

40dagentijdappBekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God (Joël 2:12-13). Zondag 5 maart is de eerste zondag van de 40-dagentijd of Lijdenstijd. Dit is een periode van veertig dagen ter voorbereiding op het rijkste feest van het kerkelijk jaar, Paasfeest: Jezus’ opstanding uit de dood. Daarvoor gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat doen we berouwvol: door vasten en inkeer. De oproep tot vasten is heel bijbels. Op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament wordt verteld over mensen die vasten om hun gebeden kracht bij te zetten. Je ervaart dan ook dat je meer openstaat voor Gods liefde. Je maakt je letterlijk leeg om door Gods liefde ‘gevuld’ te worden.

De kleur van de 40-dagentijd is paars. Paars roept iets op van verdriet of rouw. Dezelfde kleur als bij een begrafenis. Zo worden wij er gedurende de vastentijd aan herinnerd dat wij niet alleen Pasen naderen, maar dat eerst nog de ‘Goede Week’ komt. De week waarin we de kruisdood van Jezus herdenken. Zo begeven we ons op weg naar Pasen. Het is niet een tijd van alleen maar wachten tot het zover is. Het is een tijd waarin we intussen iets moeten doen. De profeet Joël zegt hierboven: ‘Bekeert u tot Mij met uw ganse hart’ (Joël 2:12). De vastentijd is bedoeld als een tijd van bekering. Tijd om te overdenken: hoe leef ik als gelovig mens? 
In hoeverre raakt het geloof ook mijn hart? 40 dagen om erover te denken en 40 dagen om er wat aan te doen. Het doel van deze 40 dagen is om als kerk toe te leven naar het echte leven, het Paasleven. Het leven dat beseft dat we het oude moeten afleggen en opstaan om het nieuwe te beginnen (2 Korintiërs 5:17). Maar tot die tijd volgen we Jezus met gepaste eerbied en nederigheid op zijn weg naar Jeruzalem.
Zijn kruisdood maakt mij altijd nederig en klein. Wie ben ik dat Hij deze weg voor mij wilde gaan? De drukte van het leven doet je nauwelijks hierbij stilstaan. De 40 dagen zijn een goede gelegenheid om het evangelie van Gods liefde en zijn genade tot je door te laten dringen.
Een goede bedevaart van 40 dagen gewenst naar Pasen. 
Ds. Henk Talsma