bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang
za 18/11 Tuinonderhoud 09:00 uur in de Palm
zo 19/11 Soos 'De Ontmoeting' Na de kerkdienst
ma 20/11 Gebedskring Van 19:00 - 19:45 uur in de Palm
wo 22/11 Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm
zo 26/11 Koffie drinken voor nabestaanden Na de kerkdienst
di 28/11 Vergadering Kerkenraad 20:00 uu rin de Palm

----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

Datum    Omschrijving Aanvang  
ma 20/11 Vergadering moderamen 19.30 uur
Groepshuisbezoek ‘Een open huis’ 20.00 uur
di 21/11 Groepshuisbezoek ‘Een open huis’ 20.00 uur
  Vergadering werkgroep eredienst 20.00 uur
wo 22/11 Bibliodrama in De Morgenster 20.00 uur
do 23/11 Overleg over de a.s. zondagmorgendienst 19.30 uur
‘God is van poëzie’ - R.S. Thomas, o.l.v. ds. Piet van Die 20.00 uur
ma 27/11 ‘Als kinderen andere wegen gaan’, o.l.v. ds. Margriet van der Kooi 20.00 uur 
di 28/11 Vergadering diaconie 20.00 uur
Vergadering kerkenraad 20.00 uur

Een tijd van versobering

40dagentijdappBekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God (Joël 2:12-13). Zondag 5 maart is de eerste zondag van de 40-dagentijd of Lijdenstijd. Dit is een periode van veertig dagen ter voorbereiding op het rijkste feest van het kerkelijk jaar, Paasfeest: Jezus’ opstanding uit de dood. Daarvoor gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat doen we berouwvol: door vasten en inkeer. De oproep tot vasten is heel bijbels. Op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament wordt verteld over mensen die vasten om hun gebeden kracht bij te zetten. Je ervaart dan ook dat je meer openstaat voor Gods liefde. Je maakt je letterlijk leeg om door Gods liefde ‘gevuld’ te worden.

De kleur van de 40-dagentijd is paars. Paars roept iets op van verdriet of rouw. Dezelfde kleur als bij een begrafenis. Zo worden wij er gedurende de vastentijd aan herinnerd dat wij niet alleen Pasen naderen, maar dat eerst nog de ‘Goede Week’ komt. De week waarin we de kruisdood van Jezus herdenken. Zo begeven we ons op weg naar Pasen. Het is niet een tijd van alleen maar wachten tot het zover is. Het is een tijd waarin we intussen iets moeten doen. De profeet Joël zegt hierboven: ‘Bekeert u tot Mij met uw ganse hart’ (Joël 2:12). De vastentijd is bedoeld als een tijd van bekering. Tijd om te overdenken: hoe leef ik als gelovig mens? 
In hoeverre raakt het geloof ook mijn hart? 40 dagen om erover te denken en 40 dagen om er wat aan te doen. Het doel van deze 40 dagen is om als kerk toe te leven naar het echte leven, het Paasleven. Het leven dat beseft dat we het oude moeten afleggen en opstaan om het nieuwe te beginnen (2 Korintiërs 5:17). Maar tot die tijd volgen we Jezus met gepaste eerbied en nederigheid op zijn weg naar Jeruzalem.
Zijn kruisdood maakt mij altijd nederig en klein. Wie ben ik dat Hij deze weg voor mij wilde gaan? De drukte van het leven doet je nauwelijks hierbij stilstaan. De 40 dagen zijn een goede gelegenheid om het evangelie van Gods liefde en zijn genade tot je door te laten dringen.
Een goede bedevaart van 40 dagen gewenst naar Pasen. 
Ds. Henk Talsma