De Bethlehemkerk

Van Voorloper tot Doper

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Johannes de DoperDe morgendienst van zondag 29 januari in de Bethlehemkerk wordt geleid door ds. Johan Duijster. Johannes geeft er de brui aan. Als Jezus bij hem in het water stapt, is het moment daar. Zijn werk is voltooid. Hij moet Jezus niet dopen, Jezus moet hem dopen. Denkt hij! Jezus denkt daar anders over. Hij denkt aan Gods Woord. Hij is de vervulling van Gods Woord. De tekstlezing in de eredienst is Matteüs 3. Thema hierbij is: Van Voorloper tot Doper. Hartelijk welkom in deze eredienst.

Kerkbalans: Mijn kerk verbindt

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Kerkbalans 2017Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. De Bethlehemkerk wil ook in de toekomst voor deze verbinding zorgen. Daarvoor hebben wij uw financiële bijdrage hard nodig. De financiële bijdrage die u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. De enveloppen worden bezorgd van maandag 23 januari tot zaterdag 28 januari en uw antwoord wordt opgehaald voor zondag 5 februari.

Gedoopt en Gewijd

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

dopenEen doopdienst op zondag 22 januari in de Bethlehemkerk. Jezus komt in de tempel. Niet op eigen kracht. Handen dragen Hem. Mensenhanden. Handen van vader en moeder. In deze eredienst wordt een kind binnen gedragen in de kerk. Op mensenhanden. Vader en moeder Van Uden dragen hun dochtertje Olivia tot bij de doopvont. Daar mag de naam van de Eeuwige over haar uitgesproken worden. Eén van de tekstgedeelten deze morgen is de toewijding van Jezus in de tempel zoals we die vinden in Lucas 2:22-39. Hartelijk welkom in deze eredienst.

Een groot wonder

Geschreven door Annie Schep. Gepost in Algemeen Nieuws.

WesterkerkIn de Amsterdamse Westerkerk kocht ik ooit een ansichtkaart waarop de volgende tekst staat afgedrukt: ‘Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds in de innerlijke goedheid van de mens geloof’. Anne Frank schreef dit in haar dagboek in Het Achterhuis waar zij zich met haar familie en enkele kennissen schuilhield voor de Duitsers die het op hun leven gemunt hadden. Vanuit haar schuilplaats kon ze door het raam nog net een stukje van de toren van de Westerkerk zien.

Onder de Palm: De Bethlehemkerk…, daar zit muziek in

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

talentAfgelopen decembermaand ervoer ik hoe bevoorrecht ik ben als gemeentelid van de Bethlehemkerk te Papendrecht. Dat gevoel had ik al wel eerder, maar het werd in december nog eens benadrukt. Muzikaal benadrukt moet ik zeggen. Op Toonhoogte benadrukt. Hemelhoog benadrukt. Het begon zelfs iets eerder dan december. Om precies te zijn 27 november. Op deze dag trad de Paksband Lux – heláás – voor de laatste keer op. Met een S(w)ing-In als afscheidsconcert. Ik moet inderdaad zeggen HELAAS! Ik had ze nog niet eerder gehoord, maar wat was dit ongelooflijk goed. Prachtige zang! Geweldige beheersing van de instrumenten! Van basgitaar tot drum en van zang tot snaar. Regelmatig zat ik in de OM-stand (OM = open mond) en viel ik van de ene muzikale ervaring in de andere. Hoogtepunt was The Final Countdown/ Prijs Adonai-mix. Ge-wel-dig! Vakmanschap gecombineerd met open harten voor God.


Toen werd ik verrast met een uitnodiging voor het theater in Rotterdam. Het Hofpleintheater in dit geval. Op het programma stond ‘Klaplopers’. Op het eerste gehoor een weinig verheven schouwspel. Maar iedereen die het gezien heeft weet wel beter. Eén van de leden van de toneelgroep, een zeer getalenteerde jongeman uit Heenvliet, kwam regelmatig met zijn oma naar de kerk in mijn vorige gemeente. Waarom haal ik dit aan? Wat heeft het met de Bethlehemkerk te maken? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Vanwege een ander lid van deze groep. Een jongedame van 12 of 13 lentes, eveneens zeer getalenteerd. Zij zit gewoon zondags bij ons in de kerk. Wat schuchter misschien, maar aanraakbaar. En barstensvol gaven.

Daarmee was de koek nog lang niet op. Het toppunt moest nog komen. Op 10 december gaat een oud verlangen beantwoord worden. Voor het eerst in mijn leven naar het Doelenconcert. Samen met mijn moeder en schoonmoeder. Een emotioneel gebeuren, omdat mijn vader en moeder daar regelmatig samen naar toe gingen. Nu kwam mijn moeder daar voor het eerst zonder hem. Maar ook een bewogen en emotioneel gebeuren door de kwaliteit van het concert. Waar ook mijn vrouw haar bescheiden, maar goede bijdrage aan heeft. En tijdens het concert zag ik het. In één oogopslag. De as van de muzikale kwaliteit bestond uit drie Bethlehemkerkgangers. De dirigent in de spits, de hoboïst als spelverdeelster en als niet te passeren back de organist. Als je spelers van dergelijke kwaliteit over de as van het veld hebt bij voetbal word je elk jaar kampioen. Geheel verrast was ik met de uitnodiging om nog een concert bij te wonen. Opnieuw en nog intenser heb ik de lofzang mogen ervaren. Met trommel, fluit, snarenspel en orgel. En niet te vergeten, de hobo!

Toen kwam het Kerstfeest. Ik had bij enkele leden van Broodhuis, de huisband van de Bethlehemkerk, een muzikaal balletje opgegooid. Of het ook mogelijk was dat enkele leden mij zouden ondersteunen bij het Kyrië-gebed. Dat was geen probleem. Onder snarenspel zongen we vierstemmig het Kyrië. Ze draaiden hun hand er niet voor om. In diezelfde dienst trad Les Chantres op. Over de as de bekende spelers. Dirigent, hoboïst en organist. Onder het afsluitende Hallelujah werd ik steeds kleiner. En ik bad: “God, wat een rijke zegen dat ik in deze gemeente werken mag. Met mensen die zoveel gaven en talenten hebben. Wat een ongelooflijk voorrecht dat ik deel mag uitmaken van deze, uw gemeente.”

Nu plaats ik hier vooral de muzikale gaven in de schijnwerpers, maar ik weet en ervaar dat er mensen zijn met andere gaven en talenten. Gaven en talenten die ingezet worden voor God en Zijn gemeente. Als we dat doen dan prijzen we God. Ik noemde ‘onze’ jonge toneelspeelster. Zij zet haar gaven ook in een ander verband in. Weet je wat dan zo mooi is? Ook dan prijs je God. We zijn ons daarvan lang niet altijd bewust. Daarom breng ik het graag onder de aandacht. Ook als je je gaven en talenten van harte en onbaatzuchtig inzet voor de wereld, in je werk, je sportclub, je hobbies, je gezin en/ of vriendenkring, dan prijs je God. Want Hij is de Schenker van al onze gaven en talenten. Als we ons daarvan bewust worden, leren we het zeggen: “God, wat een rijke zegen dat we in deze gemeente, in deze wereld, in deze werk-, familie en/ of vriendenkring U dienen mogen.” In de as, op een andere plek, zelfs als het de reservebank is, dien God met al je gaven en talenten en prijs Zijn heilige Naam. 
Een talentlatente groet, Johan Duijster - vdm

Oproeping algemene ledenvergadering

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Het bestuur van de vereniging ‘Hervormde Gemeente Bethlehemkerk Papendrecht’ (hierna: vereniging) nodigt alle leden uit de algemene ledenvergadering bij te wonen, die gehouden zal worden op 29 januari 2017 om ca. 11.30 uur (na afloop van de kerkdienst) in de Palm, Van der Palmstraat 1, Papendrecht. Lees verder voor agenda en toelichting.

Eén en Eén is Eén!

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

éénZondagochtend 15 januari gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. Voor deze zondag heb ik gekozen voor Deuteronomium 10:1-5 en Lucas 2:22-39. Het zou mooi zijn om die beide bijbelgedeelten thuis van te voren te lezen met de vraag in het achterhoofd: ‘Wat is het verband tussen beide teksten?’ Het thema dat ik boven de preek wil zetten helpt ons misschien een stukje op weg om een verband te leggen: ‘Eén en Eén is Eén!’ Of wordt het nu alleen maar raadselachtiger? Hartelijk welkom in deze eredienst.

Een goed wijnjaar!

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

wijngaard2Zondagochtend 8 januari gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlhemkerk. Na een paar dagen elders zal ds. Johan Duijster ’s middags aanwezig zijn bij de afscheidsdienst van ds. J.C. van Trigt van de Sionskerk. Hij is, na lang ziek te zijn geweest, voldoende hersteld om naar de nieuwe gemeente te gaan. Ds. Henk Talsma heeft deze zondag gekozen voor het thema "Eeen goed wijnjaar!". Het gaat over de profetie van Jesaja over de bevrijding van Jeruzaem: stad waar de Heer naar verlangt. Hij legt verbanden naar de bruiloft in Kana, waar water wijn werd.

Bezoekers van deze tijd

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

nieuw beginEen nieuw jaar staat ons uitnodigend op te wachten. Een nieuw begin? Voor sommigen wel, soms hebben mensen elk jaar op 1 januari weer nieuwe – of dezelfde – goede voornemens. Wat daarvan terecht komt? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat goede voornemens bij God telkens weer terugkomen. Hij neemt altijd weer de moeite opnieuw met ons te beginnen. Niet alleen op 1 januari. We hebben zojuist met Kerst het mooiste, nieuwe begin gevierd.

De Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 - Papendrecht - 0786151837