De Bethlehemkerk

Ben ik het?

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

dopenOp de tweede zondag van de 40-dagentijd (zondag Reminiscere) gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. Ons oog valt op Marcus 14:17-31. Het thema bij deze dienst is ‘Ben ik het?’ In deze dienst hopen wij ook de heilige doop te bedienen aan Katelijne Bergwerf, dochter van Eveline Bergwerf en zusje van Rafaël. Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster,
Organist: André de Jager
Lector: Suzan Huibers
Kindernevendienst: groep 1-8 
 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 139 vs. 1 en 7
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Dankbaar (Bk-Kids)
 • Inleiding op doop
 • Zingen: Kind van God gegeven (Bk-Kids)
 • Doopbediening
  • Dooponderwijs
  • Presentatie
  • Zingen: Als ik jou zie (Bk-Kids)
  • Doopgebed
  • Geloofsbelijdenis
  • Geloften gemeente en ouders
  • Gelofte moeder
  • Doopbediening
  • Overhandiging doopkaars en –kaart
  • Verwelkoming
 • Zingen: Lied 868 vs. 2 en 5
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezingen Psalm 139: 1-16 en Marcus 14: 17-31
 • Verkondiging
 • Orgelspel na verkondiging
 • Collecte
 • Kinderen terug uit nevendienst
 • Bk-Kids: Ik kies voor Jezus
 • Bk-Kids: Alles is anders
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Zingen ~ Lied 1008
 • Wegzending & Zegen