De Bethlehemkerk

Laat je verrassen in jeugddienst Bethlehemkerk

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Praisy pianos

De eredienst op zondagmorgen 19 maart brengt enige spanning met zich mee voor ds. Johan Duijster. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waarover ik ga preken." De dienst is voorbereid door de jeugddienstcommissie en zij hebben gekozen voor het thema ‘Open Einde’. De liederen zijn eveneens door de commissie voorbereid en besproken met de band ‘Praisy Piano’s’. Met mij is afgesproken dat ik ter plekke, terwijl de dienst gaande is dus, de preek ga ‘schrijven’. Voor mij staat alleen het thema vast. Hopelijk zijn jullie/bent u net zo nieuwsgierig als ik, wat het gaat worden. Hartelijk welkom in deze eredienst. Kom en laat je verrassen.

Orde van dienst

 • Mededelingen
 • Intochtspsalm 98
 • Stil gebed, bemoediging & groet
 • Psalmenmedley
 • Genadeverkondiging & verootmoediging
 • Opwekking 717 Stil, mijn ziel wees stil
 • Gebed bij de opening van het woord
 • Sela-Getsémane
 • Preek nr 1
 • The Psalm Project 25
 • Preek nr 2
 • Opwekking 706
 • Preek nr 3
 • Collecte + collectelied: Ben E. King - Stand by me
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Slotlied. De gemeente kiest één van de drie volgende 3 nummers
  • Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
  • Opwekking 277 Machtig God, Sterkte Rots
  • Chris Tomlin – Our God is greater
 • Zegen