De Bethlehemkerk

Ik ben het!

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

LaetareDe morgendienst op zondag 26 maart in de Bethlehemkerk wordt geleid door ds. Johan Duijster. Op deze vierde zondag van de Veertigdagentijd wordt gevierd dat de vastentijd halfweg is en dat het Paasfeest in aantocht is. Deze zondag heet dan ook zondag Laetare, dat zoveel betekent als ‘Verheug u’, naar de woorden uit Jesaja 66:10. Op de tweede zondag (Reminiscere) dachten we bij de doop van Katelijne Bergwerf na over de woorden uit Marcus 14, die de angstige vraag van de discipelen vormden: ‘Ben ik het?’. Vandaag willen we nadenken over dezelfde woorden, maar dan in iets andere volgorde. Die vinden we in Johannes 18:4-6. ‘Ik ben het!’ Dat is dan ook meteen het thema boven de preek. Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster,
Organist: André de Jager
Lector: Danny Nispeling
Kindernevendienst: groep 1-8
 •  Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 68 vs. 9
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Genadeverkondiging
 • Aanmoediging tot leven
 • Zingen: Lied 310
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen: Paasprojectlied
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 18: 1-18
 • Zingen: Gezang 257 (LvdK)
 • Verkondiging
 • Zingen: Gezang 258 (LvdK)
 • Collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Zingen: Lied 418
 • Zegen