De Bethlehemkerk

Mens, kom naar buiten

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

JudicaIn de eredienst van zondagmorgen 2 april gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. Het is de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag wordt ook wel
zondag Judica genoemd. Dit woord staat voor ‘recht’. In dit geval: ‘Doe mij recht’ (judica me), naar de woorden uit Psalm 43:1. Het tehasm van de dienst is "Mens, kom naar buiten". Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: ds. Henk Talsma
Organist: Hans van Blijderveen
Kindernevendienst: groep 1-8
Jeugdkerk Paks 
 • Mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 43:3,4
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: 562:1,2,3
 • Gebed om de opening van de Schriften
 • Projectlied en Kindernevendienst
 • Schriftlezing: Ezechiel: 37:12-14
 • Schriftlezing: Johannes 11:1-27
 • Zingen: 536:1,2
 • Schriftlezing: Johannes 11:28-44
 • Zingen: 536:3,4
 • Preek
 • Zingen: 630:1,2,4
 • Collecte
 • Gebeden
 • Slotlied: 769: 1,4,6
 • Zegen