De Bethlehemkerk

Zondag 9 april afscheid ds. Thea Bouwman

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Thea Bouwman 2015Zondag 9 april is Palmzondag. Op deze zesde zondag in de Veertigdagentijd nemen we afscheid van ds. Thea Bouwman die om gezondheidsredenen met vervroegd emeritaat gaat én gaan we met de stoet volgers achter Jezus aan naar Jeruzalem, via Betanië. Het Marcusevangelie wijkt in zijn vertelling iets af van die van Matteüs en Lucas. Jezus gaat weliswaar naar Jeruzalem en de tempel, maar Hij maakt niet meteen schoon schip in de tempel. Hij neemt eerst alles in zich op en gaat dan terug naar Betanië. Blijkbaar is dat voor Marcus een belangrijk gegeven geweest. Zo belangrijk dat ik daar samen met u en jou over wil nadenken. Waarom eerst terug naar Betanië? Ten opzichte van de vertelling van Matteüs en Lucas is het een regelrechte anticlimax. We lezen Marcus 11:1-19. Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorgangers: ds. Thea Bouwman en ds. Johan Duijster,
Organist: André de Jager
Lector: ??
Kindernevendienst: groep 1-8
 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 118: vs. 1, 7 en 9
 • Stilte, bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 552: 1, 2 en 3
 • Gebed van toenadering
 • Genadeverkondiging
 • Aanmoediging tot leven
 • Zingen: Psalm 23c: 1, 2 en 5
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen: Paasprojectlied (vers: Psalm 134, refr: Daar juicht een toon)
 • Projectthema: de tijd staat stil – bij Zondag 9 april 2017: Marcus 15:22-47
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Jesaja 52: 1-12
 • Zingen: Lied 749 vs. 1
 • Schriftlezing: Marcus 11: 1-11
 • Zingen: Lied 338b
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 173 vs. 1, 3 en 5
 • Collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Afscheid ds. Thea Bouwman
 • Zingen: Lied 416
 • Gebed
 • Slotlied, zingen: Lied 425: 1
 • Zegen