De Bethlehemkerk

Het Koninkrijk van God is geen Weeshuis

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

28 mei. Wezenzondag en een jeugddienst in de Bethlehemkerk, met een prachtig thema: ‘Het Koninkrijk van God is geen Weeshuis.’ Voorganger is ds. Johan Duijster. De muzikale begeleiding is in handen van ‘Creative’, een groep jonge mensen met muzikale gaven en talenten uit De Morgenster.
Wie kent een weeskind? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zoveel weeskinderen ken. Tenminste, niet onder jongeren. Als je ouder wordt en je vader en moeder komen te overlijden, ervaren we allemaal iets van wat het is een ‘weeskind’ te zijn.

Vroeger kwam het misschien vaker voor. Althans, in ons land. Op het ‘wees’ zijn hoeven we niet jaloers te zijn, want je bent een wees als je geen ouders meer hebt. Uit veel films en verhalen over weeskinderen krijg je ook vaak zelfs het idee dat het niet fijn is om in een weeshuis op te groeien. Hoe dan ook, God laat ons geen wezen. Jezus zegt dat tegen zijn leerlingen voor Zijn hemelvaart: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter.’ Hij gebruikt daarvoor het woord ‘orphanous’ waarin wij het Engelse ‘orphan’ herkennen. In het Slavisch is er zelfs verwantschap tussen een wees en een robot. Zowel voor de een als voor de ander is er in Gods Koninkrijk geen plaats.  
Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster,
Muziekgroep: Creative
Kindernevendienst: groep 1-4
 • Mededelingen
 • Aanvangslied: Opwekking 623
 • Stilte, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Zingen: Opwekking 427
 • Genadeverkondiging
 • Aanmoediging tot leven
 • Zingen: Opwekking 599
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen: Opwekking voor kinderen 106
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 14: 15-26
 • Verkondiging
 • Geloofsbelijdenis
 • Collecte
 • Creative speelt
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Zingen: Opwekking 436 ‘Onze Vader’
 • Zingen ~ Opwekking 488
 • Zegen