De Bethlehemkerk

Oudejaarsavonddienst in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In het licht van Gods zegen.Afbeeldingsresultaat voor oudejaarsavond kerk

Oudejaarsavond komen wij bij elkaar om op de drempel naar het nieuwe jaar gezamenlijk te bidden en te zingen. We staan stil bij wat steun biedt wanneer wij de balans opmaken van het afgelopen jaar en wat ons als het ware door het volgende jaar kan dragen. De schriftlezing is de welbekende aäronitische zegen uit Numeri 6, die vaak aan het eind van de zondagse dienst gegeven wordt. Het is een dragende en veelbelovende zegen zoals we zullen zien.

U bent van harte uitgenodigd voor deze oudejaarsdienst.

Ds. Birke Rapp

Liturgie:

Woord van welkom door de voorganger + aankondiging aanvangslied

Aanvang dienst met prelude op aanvangslied

Aanvangslied: Lied 245,1.2

Stilte, bemoediging en groet
v: Ons begin is in de naam van de levende God
a: die liefde is en grond van ons bestaan
v: die genadig is en ruimte geeft
a: die ons verlicht en draagt.

v: Vrede, vriendschap en liefde van God
voor U en voor mij, voor iedereen die meeluistert,
en voor mensen overal op deze wereld.
a: Hier zijn wij God, wij zoeken U. Amen

 

Gezongen psalm: Lied 90a, 1.3.5 (vrouwen) en 2.4.6 (mannen) om beurten

Gebed van de avond

Schriftlezing(en) (NBV)

Numeri 6,22-27
De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
“Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israeliëten zegenen.

Zingen: “Vertrouw de nieuwe wegen” op de melodie van lied 864

1.Vertrouw de nieuwe wegen waarop de Heer ons leidt,
want leven is bewegen, is trekken door de tijd.
Sinds aan de hoge hemel Gods regenboog verscheen,
zijn mensen uitgetogen, gingen op zijn woord heen.

2. Vertrouw de nieuwe wegen en trek voort in de tijd.
God wil dat gij een zegen op deze aarde zijt.
Die ons reeds lang geleden het ware leven bracht,
die zal ons daarheen leiden waar Hij ons nodig acht.

3. Vertrouw de nieuwe wegen waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen: wij gaan op vaste grond.
Wie opbreekt die mag hopen in tijd en eeuwigheid.
De poorten staan wijd open, het land wacht licht en wijd.

Verkondiging

Meditatief orgelspel:
The Lord bless you and keep you
The Lord make his face to shine upon you, and be gracious
and be gracious unto you
The Lord lift up the light of his countenance upon you
And give you peace
Amen.

Zingen: Lied 418,1.2.3

Collecte: Inzameling van de gaven

Gebeden met acclamatie: Lied 368c

Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Slotlied: 416,1 (allen),2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 allen

Zegen
Amen (1x)