De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 14 januari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Hij zal je God maar wezenAfbeeldingsresultaat voor dopen

In de eredienst vandaag mogen we weer getuige zijn van Gods trouw aan mensen. Onvoorwaardelijk spreekt Hij zijn trouw uit, terwijl het water van de doop stroomt. Als Jezus gedoopt wordt, horen we het Woord van God: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ We lezen Marcus 1:1-14. We lezen ook Genesis 12:1-3 en Galaten 3:6-9. .

Hartelijk welkom in de eredienst.

Johan Duijster.

Liturgie:

 

 

Ca. 09.50 Voorbereidend orgelspel

Ca. 09.57 Einde orgelspel - verstilling

10.00 Aanvang eredienst met zingen aanvangspsalm

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebed van toenadering

Genadeverkondiging en Aanmoediging tot leven

Gebed om de Heilige Geest

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

BK-Kids: Heilige Geest van God

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
- Genesis 12: 1-3
- Galaten 3: 6-9
- Marcus 1: 1-14

Antwoordlied: Lied 339a

Verkondiging n.a.v. thema Hij zal je God maar wezen

Zingen: Psalm 105 vs. 1

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal
Kinderen terug uit nevendienst

Zingen: Psalm 105 vs. 3

Dooponderwijs

Presentatie

Lied ~ Kom tot de Vader

Doopgebed

Geloofsbelijdenis

Geloften Gemeente

Geloften van de ouders

Doopbediening

Overhandiging doopkaars door naaste familielid

Verwelkoming door Gemeente,

Lied 868 vs. 4

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
- stil gebed
- Onze Vader

 

Zingen ~ 10.000 Redenen

Wegzending & Zegen

Amen (1x)