De Bethlehemkerk

De Heer is waarlijk opgestaan

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Pasen‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Die boodschap zal ook dit jaar juichend de wereld overgaan op paasmorgen! Net zoals met ‘oud en nieuw’ om middernacht in Sydney als eerste het ‘happy new year’ klinkt en wordt voortgezet de wereld rond, zó zullen ook de woorden: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ als in een wave rond de wereld klinken. Paasmorgen: hét feest van de kerk.

Verschaf mij recht

Geschreven door D.J. Bierenbroodspot. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Bethlehemkerk 9Judica (Latijn voor ‘Verschaf mij recht’) is de naam van de vijfde zondag in de veertigdagentijd, de periode van bezinning en toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 43 vers 1: Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.

Koningsbrood

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagochtend 8 maart Bethlehemkerk. In de doopdoienst op deze derde zondag lezen we uit het Evangelie naar Johannes: het brood en de vissen worden gedeeld door Jezus. Het thema van deze dienst is ‘Koningsbrood’. Ik moest hieraan denken toen ik las dat de kerken van Dordrecht op het idee kwamen i.v.m. Koningsdag een Koningsbrood te bakken. Wat is er bijbelser dan dat?

Veertig dagen woestijntijd

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Vandaag is de eerste zondag van de periode in het kerkelijk jaar waarin we toeleven naar Pasen: hét feest van de kerk! Veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn, uit Egypte, op weg naar het nieuwe land. We lezen Marcus 1:12-15.

Tafel van samen

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Morgendienst zondag 8 februari Bethlehemkerk. Op zondag 8 februari vieren we als gemeente van Christus de 'tafel van samen', het Avondmaal. Van harte hopen we dat we onder de koepel van Gods liefde met oud en jong bij elkaar mogen zijn en zo de Heer te ontmoeten. Op de avond van 8 februari vieren we in GKW-verband het Avondmaal in zorgcentrum DeMarkt. U bent allen uitgenodigd!

Intocht in Jeruzalem

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Ochtenddienst Palmzondag 29 maart Bethlehemkerk. Wij zwaaien met takken en pakken de kleden, en spreiden ze uit op de straat. Waar zachtjes en nederig, Jezus de Vredevorst, langs de wegen gaat. Wij zwieren met palmen, met bloemen en halmen, en sieren de straten voor Hem. Hij komt op een ezeltje, Jezus de Vredevorst in Jeruzalem. (Lied waarmee de BKkids de dienst beginnen)

Het ene nodige

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De ochtenddienst op 15 maart in de Bethlehemkerk is een gezamenlijke catechesedienst. Voorganger is ds. Henk Talsma. De Paks band verleent medewerking aan de dienst. Kindernevendienst is er voor de groepen 1 tot en met 8. Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie in de grote zaal van de Palm.

Waar het echt om gaat

Geschreven door Huib van der Leeden. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Gezamenlijke morgendienst zondag 15 februari Bethlehemkerk. Mede door de hectische gebeurtenissen in de wereld om ons heen ben ik terechtgekomen bij twee Bijbelgedeelten: ‘De storm op het meer’ (Marcus 4:35-41) en ‘Getsemane’ (Marcus 14:35-41). In beide gedeelten is sprake van angst en wanhoop. Iedereen kent ‘storm’ in zijn of haar leven.

Hoe het begint

Geschreven door ds. R. Boogaard. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagmorgen 25 januari gaat in de Bethlehemkerk voor ds. R. Bogaard uit Dordrecht. We lezen Jesaja 49 : 1-7 en Matteus 4 : 12-22. Het gaat hier over het begin van Jezus' verkondiging. Vanuit zijn nieuwe woonplaats Kafarnaüm aan het Meer van Galilea roept hiij mensen op om tot inkeer te komen. Ook riep Hij op deze plek zijn discipelen om Hem te volgen. Zo begon het en zo gaat het door.