De Bethlehemkerk

Het ene nodige

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De ochtenddienst op 15 maart in de Bethlehemkerk is een gezamenlijke catechesedienst. Voorganger is ds. Henk Talsma. De Paks band verleent medewerking aan de dienst. Kindernevendienst is er voor de groepen 1 tot en met 8. Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie in de grote zaal van de Palm.

Waar het echt om gaat

Geschreven door Huib van der Leeden. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Gezamenlijke morgendienst zondag 15 februari Bethlehemkerk. Mede door de hectische gebeurtenissen in de wereld om ons heen ben ik terechtgekomen bij twee Bijbelgedeelten: ‘De storm op het meer’ (Marcus 4:35-41) en ‘Getsemane’ (Marcus 14:35-41). In beide gedeelten is sprake van angst en wanhoop. Iedereen kent ‘storm’ in zijn of haar leven.

Hoe het begint

Geschreven door ds. R. Boogaard. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagmorgen 25 januari gaat in de Bethlehemkerk voor ds. R. Bogaard uit Dordrecht. We lezen Jesaja 49 : 1-7 en Matteus 4 : 12-22. Het gaat hier over het begin van Jezus' verkondiging. Vanuit zijn nieuwe woonplaats Kafarnaüm aan het Meer van Galilea roept hiij mensen op om tot inkeer te komen. Ook riep Hij op deze plek zijn discipelen om Hem te volgen. Zo begon het en zo gaat het door.

Met iedere polsslag dichter bij U

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Oudejaarsavonddienst (gezamenlijk) 19.30 uur Bethlehemkerk. Voor de dienst op oudejaarsavond staat de lezing uit Openbaring 22 op het leesrooster. Een tekst met toekomstverwachting! Het is goed om samen het oude jaar af te sluiten, om even pas op de plaats te maken en bewust stil te staan bij wat er in het afgelopen jaar was.

Koningsbrood

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagochtend 8 maart Bethlehemkerk. In de doopdoienst op deze derde zondag lezen we uit het Evangelie naar Johannes: het brood en de vissen worden gedeeld door Jezus. Het thema van deze dienst is ‘Koningsbrood’. Ik moest hieraan denken toen ik las dat de kerken van Dordrecht op het idee kwamen i.v.m. Koningsdag een Koningsbrood te bakken. Wat is er bijbelser dan dat?

Veertig dagen woestijntijd

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Vandaag is de eerste zondag van de periode in het kerkelijk jaar waarin we toeleven naar Pasen: hét feest van de kerk! Veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn, uit Egypte, op weg naar het nieuwe land. We lezen Marcus 1:12-15.

Tafel van samen

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Morgendienst zondag 8 februari Bethlehemkerk. Op zondag 8 februari vieren we als gemeente van Christus de 'tafel van samen', het Avondmaal. Van harte hopen we dat we onder de koepel van Gods liefde met oud en jong bij elkaar mogen zijn en zo de Heer te ontmoeten. Op de avond van 8 februari vieren we in GKW-verband het Avondmaal in zorgcentrum DeMarkt. U bent allen uitgenodigd!

Doopdienst 4 januari

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Ochtenddienst zondag 4 januari Bethlehemkerk. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar zal er een doopdienst zijn. De doopzitting is op maandagavond 22 december in de Bethlehemkerk geweest. Inmiddels hebben Bert en Marijke IJsselstein, Ary Scheffersingel 30, aangegeven dat zij hun zoon Ruben Gijsbertus willen laten dopen. Ook Sverre Johannes Willem, zoon van Bjorn en Etelka Hoefnagels, Pootstraat 38, wordt vandaag gedoopt.

God dienen en voor elkaar leven

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagmorgen 28 december Bethlehemkerk. De zondag na Kerst staat traditioneel in het teken van de 'heilige' familie: Jozef, Maria en het Kerstkind Jezus. Volgens Lucas was Nazareth de stad waar het Kerstkind opgroeide. `Hij nam toe in krachten, werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem´, schrijft Lucas.