De Bethlehemkerk

Het trapje van Petrus

Geschreven door ds. Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

0017Zondagochtend 26 april is ds. Guus Labooy gastpredikant in de Behtlehemkerk. Hij preekt over het trapje van Petrus, afkomstig uit 2 Petrus 1:5-7. Daarin staat: "Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. U bent van harte welkom.

De Heer is waarlijk opgestaan

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Pasen‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Die boodschap zal ook dit jaar juichend de wereld overgaan op paasmorgen! Net zoals met ‘oud en nieuw’ om middernacht in Sydney als eerste het ‘happy new year’ klinkt en wordt voortgezet de wereld rond, zó zullen ook de woorden: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ als in een wave rond de wereld klinken. Paasmorgen: hét feest van de kerk.

Verschaf mij recht

Geschreven door D.J. Bierenbroodspot. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Bethlehemkerk 9Judica (Latijn voor ‘Verschaf mij recht’) is de naam van de vijfde zondag in de veertigdagentijd, de periode van bezinning en toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 43 vers 1: Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.

Koningsbrood

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagochtend 8 maart Bethlehemkerk. In de doopdoienst op deze derde zondag lezen we uit het Evangelie naar Johannes: het brood en de vissen worden gedeeld door Jezus. Het thema van deze dienst is ‘Koningsbrood’. Ik moest hieraan denken toen ik las dat de kerken van Dordrecht op het idee kwamen i.v.m. Koningsdag een Koningsbrood te bakken. Wat is er bijbelser dan dat?

Wees je bewust wie je bent

Geschreven door ds. Erik Groeneveld. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

eric-groeneveldOp zondagochtend 3 mei is het thema van de preek in de Bethlehemkerk 'Wees je bewust wie je bent'. Deze uitspraak is uit de film 'De Leeuwenkoning' en we zullen naar een kort fragment kijken. In de bijbel vertelt God wie we zijn en welke opdracht bij onze identiteit hoort: 'Wees heilig want Ik ben heilig'. Of zoals Jezus het zegt: 'Wees volmaakt zoals je hemelse Vader volmaakt is'. Dat is nogal een oproep! Wat vragen God en Jezus van ons? Tot zondag!

Intocht in Jeruzalem

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Ochtenddienst Palmzondag 29 maart Bethlehemkerk. Wij zwaaien met takken en pakken de kleden, en spreiden ze uit op de straat. Waar zachtjes en nederig, Jezus de Vredevorst, langs de wegen gaat. Wij zwieren met palmen, met bloemen en halmen, en sieren de straten voor Hem. Hij komt op een ezeltje, Jezus de Vredevorst in Jeruzalem. (Lied waarmee de BKkids de dienst beginnen)

Het ene nodige

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De ochtenddienst op 15 maart in de Bethlehemkerk is een gezamenlijke catechesedienst. Voorganger is ds. Henk Talsma. De Paks band verleent medewerking aan de dienst. Kindernevendienst is er voor de groepen 1 tot en met 8. Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie in de grote zaal van de Palm.