De Bethlehemkerk

Weerman Reinier van den Berg zondag in Bethlehemkerk

Geschreven door Brenda, Ferdy en Vincent. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Reinier van den Berg"Made in heaven" is het thema van de gezemenlijke jeugddients op zondagmorgen 19 oktober. Reinier van den Berg spreekt graag over het weer, klimaat en duurzaamheid en leert ons dat we verantwoord moeten omgaan met Gods schepping. Wij verheugen ons op een inspirerende dienst. De Paksband zal de dienst begeleiden. Van harte welkom!
Brenda, Ferdy en Vincent

Morgendienst 21 september Bethlehemkerk

Geschreven door ds. Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

‘Er is zorg en verdriet bij broeders en zusters op tal van plaatsen in de wereld’. Dat schreef Tycho Jansen in het kerkblad en op onze website. Hij wees daarbij op de hernieuwde kracht die straalt uit de woorden van de Bergrede van Christus (Matteüs 5-7): ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’. (Matt 5:9-10)

Reeks diensten rond de Hebreeënbrief

Geschreven door Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De brief aan de Hebreeen heeft me de afgelopen zomervakantie bezig gehouden. Als ik er zo aan terugdenk komen er drie thema's bij me bovendrijven: het gaat over volharden en over de hogepriester Jezus Chrustus die voor ons 'de hemelen is doorgegaan'. Dat ga ik natuurlijk uitleggen: het slaat op de verzoening die Hij heeft bewerkt.

Zondagmorgen 28 september Bethlehemkerk

Geschreven door Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

We hebben steeds in Hebreeën gelezen, daar keer ik nog een keer naar terug: naar Hebreeën 1. Een bijzonder hoofdstuk, het fundament onder de hele brief: hier spreekt Paulus over de identiteit van Jezus. ‘In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord.’
Laten we samen naderen tot dit wonder.
Ds. Guus Labooy

Ochtenddienst 25 mei Bethlehemkerk

Geschreven door Elise den Haan. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondag 25 mei is er een Jeugdkerk Paks-dienst in de kerkzaal om 10.00 uur. We houden een dienst zoals we dat elke maand in de grote zaal van de Palm doen, alleen vandaag doen we dit in de kerkzaal. Hiermee willen we alle ouders, broertjes, zusjes en ouderen graag laten zien wat wij elke maand doen en hoe dit in zijn werk gaat.