De Bethlehemkerk

Zondagmorgen 28 september Bethlehemkerk

Geschreven door Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

We hebben steeds in Hebreeën gelezen, daar keer ik nog een keer naar terug: naar Hebreeën 1. Een bijzonder hoofdstuk, het fundament onder de hele brief: hier spreekt Paulus over de identiteit van Jezus. ‘In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord.’
Laten we samen naderen tot dit wonder.
Ds. Guus Labooy

Ochtenddienst 25 mei Bethlehemkerk

Geschreven door Elise den Haan. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondag 25 mei is er een Jeugdkerk Paks-dienst in de kerkzaal om 10.00 uur. We houden een dienst zoals we dat elke maand in de grote zaal van de Palm doen, alleen vandaag doen we dit in de kerkzaal. Hiermee willen we alle ouders, broertjes, zusjes en ouderen graag laten zien wat wij elke maand doen en hoe dit in zijn werk gaat.

Morgendienst 21 september Bethlehemkerk

Geschreven door ds. Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

‘Er is zorg en verdriet bij broeders en zusters op tal van plaatsen in de wereld’. Dat schreef Tycho Jansen in het kerkblad en op onze website. Hij wees daarbij op de hernieuwde kracht die straalt uit de woorden van de Bergrede van Christus (Matteüs 5-7): ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’. (Matt 5:9-10)

Reeks diensten rond de Hebreeënbrief

Geschreven door Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De brief aan de Hebreeen heeft me de afgelopen zomervakantie bezig gehouden. Als ik er zo aan terugdenk komen er drie thema's bij me bovendrijven: het gaat over volharden en over de hogepriester Jezus Chrustus die voor ons 'de hemelen is doorgegaan'. Dat ga ik natuurlijk uitleggen: het slaat op de verzoening die Hij heeft bewerkt.

Morgendienst 27 april Bethlehemkerk

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Ik wil in deze dienst naar een oeroud verhaal over staatsmacht, wereldrijken en vorsten. Maar ook over een kleine steen die losraakt en tot hoeksteen wordt van een nieuwe werkelijkheid. We gaan naar Daniel 2: het verhaal van de reus op lemen voeten. Er loopt nog een zigzaglijntje naar Poetin en zijn visie op de rol van Rusland op het wereldtoneel: politiek geladen verhalen! Allereerst zullen we dit verhaal overdenken voor wat betreft de kracht van de Opstanding, de betekenis van Pasen: welke krachten zijn nu ontmanteld en overwonnen? Wat betekent dat in ons leven?
Ds. Guus Labooy