De Bethlehemkerk

"Volg Mij"

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Een feestelijke doopdienst op zondagmorgen 10 april in de Bethlehemkerk. In deze dienst, waarin ds. Henk Talsma voorgaat, zal ook het sacrament van de doop worden bediend. Telkens weer een feestelijke gebeurtenis waarin God zijn naam verbindt aan kleine, nieuwe wereldburgers. We lezen Joh. 21:1-19, waarin Petrus de opdracht krijgt om te zorgen voor de volgelingen van Jezus, afgesloten met de oproep "Volg Mij". Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Zin om op te staan

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

PasenIn de morgendienst op Eerste Paasdaf gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. ‘Broodhuis’ verleent muzikale medewerking. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk. We lezen het verhaal over de ontmoeting van Maria met Jezus bij het geopende graf en over de verschijning van Jezus aan de discipelen.

Stille hoop op Goede Vrijdag

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Bij de dienst om 19.30 uur in de Bethlehemkerk

GKW logoIn de dienst op Goede Vrijdag gaat ds. Annette Driebergen voor in een gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk. Dan klinkt het verhaal van het lijden van Jezus. Het verhaal van zijn gevangenneming, de pijnlijke tocht door Jeruzalem, de ontmoeting met Pilatus, de gang naar het kruis. Indringende woorden die voor zichzelf spreken. Met liederen, Bijbellezingen (Johannes 18 en 19) en gebeden laten we ons meevoeren naar Golgotha. Stil, onder de indruk om wat gebeurt. Stil, omdat het lijden van Jezus ook ons raakt. Stil, maar tegelijk met stille hoop dat dit niet het laatste woord zal zijn!

Grenzen aangeven

Geschreven door Vincent, Ferdy, Manouk en Romy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

grenzenDe morgendienst op zondag 17 april in de Bethlehemkerk is een jeugddienst. Het thema van deze jeugddienst is ‘grenzen aangeven!‘ Moet jij ook wel eens je grenzen aangeven op school, op de sportvereniging of gewoon bij vrienden? En wat zijn jouw grenzen? Ga je die grens echt niet over, of verleg je je grenzen? En hoe heb jij je grens bepaald? We hopen op een volle kerk met oud en jong en alles er tussenin! Vooral naar jeugd zijn we op zoek!  Voorganger bij de dienst is dominee E. Groeneveld uit Papendrecht en Creative zal voor de muziek zorgen. Tot dan!
Vincent,  Ferdy, Manouk en Romy

En hoe nu verder…

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In de morgendienst van zondag 3 april gaat gastpredikant ds. J. Kraaijeveld uit Zwijndrecht voor in de Bethlehemkerk. Het Thema is "En hoe nu verder ...". Uit het evangelie lezen we het verhaal van de Emmaüsgangers en in het laatste Bijbelboek lezen we over hoe het verder gaat, gezien door Johannes..
U bent van harte welkom!

Zijn onvergankelijk testament

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

AvondmaalOp Witte Donderdag - 24 maart - gaat ds. Piet van Die om 19.30 uur voor in een gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk. Het laatste dat Jezus met zijn leerlingen deed, was de Pesachmaaltijd vieren. ‘Ik heb er hevig naar verlangd,’ zei hij. Nog één keer kon hij hen zeggen en laten zien waar het op aankwam. Hij gaf de betekenis van de Joodse Paasmaaltijd die avond een nieuwe lading. Brood en wijn zouden het teken zijn van een nieuwe tijd. Het thema van de overdenking: ‘Zijn onvergankelijk testament’.

Alles achterlaten

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Op zondagochtend 20 maart gaat gastpredikant ds. K. Haasnoot uit Noordwijkerhoud voor in de Bethlehemkerk. Alles achterlaten, een blinde die weer kan zien en een indringende aankondiging van Jezus' lijden en sterven (Lucas 18). Dit alles vanuit het perspectief dat de woestijn weer zal bloeien (Jesaja 35). Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.