Agenda van de Jeugd

Kerstproject kindernevendienst Bethlehemkerk ‘Verderkijkers

Gepost in De Jeugd Nieuws.

Op de zondagen van Advent horen de kinderen in de kindernevendienst verhalen over ‘Verderkijkers’, mensen die verder kijken dan anderen. Door met hen mee te kijken, krijgen we steeds meer te zien van kerst. In deze weken worden voorin de kerk grote posters gehangen waar de verschillende ‘Verderkijkers’ op staan.
De ‘Verderkijkers’ die in deze periode in beeld komen, zijn:

  • eerste zondag: De deurwachter, Marcus 13: 24-37;
  • tweede zondag: Johannes de Doper, Johannes 1: 19-28;
  • derde zondag:   Jesaja, Jesaja 65:17-25;
  • vierde zondag: Maria, Lucas 1: 26-38;
  • Kerst:               De herders, Lucas 2: 1-20.

Kerstproject kindernevendienst ‘Verderkijkers’ De Morgenster

Gepost in De Jeugd Nieuws.

Vanaf zondag 30 november begint de Adventstijd in de kerk, op school en ook in de kindernevendienst. We nodigen jullie uit deze vier zondagen samen met ons naar het kerstfeest toe te leven. Ook Jozef en Maria leven toe naar de geboorte van Jezus. We zullen tijdens de kindernevendienst praten over ‘Verderkijkers’, mensen die verder kijken dan anderen. Wij kijken mee met de deurwachter, Johannes de Doper, Jesaja, Maria en de herders.
Ook op donderdag 25 december zijn jullie van harte welkom! We maken er een gezellige gezinsdienst van. We hopen jullie deze zondagen en met de Kerst te ontmoeten in een van de zalen van De Morgenster.

Welkom bij de kindernevendienst!

Gepost in De Jeugd Nieuws.

knd 1De kindernevendienst is er voor de kinderen die op de basisschool zitten (4-12 jaar). Voor de groepen 1 t/m 4 is er elke week kindernevendienst en voor de groepen 5 t/m 8 niet meer elke week. Zo kunnen de grotere kinderen alvast een beetje wennen om tijdens de preek in de kerk te zijn. Bij beide groepen zijn elke zondag 2 vrijwilligers / leiding aanwezig. Deze mensen draaien volgens een rooster mee en zijn zo eens in de 5 á 6 weken aan de beurt.


knd 8Na het gebed om de Heilige Geest gaan de kinderen achter het licht aan naar hun eigen ruimte. Hier krijgen ze een Bijbelverhaal te horen uit de methode "Vertel het Maar". Daarna wordt er (afhankelijk van de leeftijd) gezongen, gepuzzeld, getekend of geknutseld. Tijdens de nevendienst wordt er collectegeld opgehaald voor een jaarlijks wisselend project. Na de overdenking worden de kinderen door de koster opgehaald om terug naar de kerkzaal te gaan. Samen ontvangen we Gods zegen. Tijdens de adventsweken volgen we een kerstproject en tijdens de 40-dagentijd volgen we een paasproject met de kinderen. De verwerkingen worden dan in de kerk opgehangen.

Binnen de kindernevendienst zijn we met 20 vrijwilligers. Maar we kunnen natuurlijk altijd nieuwe mensen gebruiken! Mocht je interesse hebben om met de kindernevendienst mee te gaan draaien, neem dan contact op met de contactpersoon van de kindernevendienst. Wij verwelkomen je graag!

Woensdag 29 oktober Spoorzoekers Junior

Gepost in De Jeugd Nieuws.

De eerste bijeenkomst van Spoorzoekers Junior was een groot succes! Met 27 kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud hebben we gezellig geluncht, daarna keken we naar een poppenspel over dankbaarheid. Ook waren er leuke spelletjes over dankbaar zijn en hebben we nog getekend waar we dankbaar voor zijn. Tussendoor hebben we gezongen. Het was een leuke middag. Woensdag na de herfstvakantie, 29 oktober, is de volgende Spoorzoekers Junior.

Jeugdkerk PAKS 2014/2015

Gepost in De Jeugd Nieuws.

Onderstaand de data van de jeugdkerk Paks diensten voor het komende seizoen.

7 september
5 oktober
2 november
7 december
4 januari
1 februari
1 maart
15 maart - Grote kerkzaal
3 mei
7 juni
5 juli