Nieuw programma Vorming en Toerusting

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Algemeen Nieuws.

vorming en toerustingHet nieuwe programma Vorming & Toerusting is beschikbaar. Ook dit jaar weer met een rijk gevarieerd aanbod. Onderwerpen die u herkent uit voorgaande jaren, die u koestert. Onderwerpen die u een inkijk bieden in de geloofsbeleving van mensen uit lang vervlogen tijd, maar ook van mensen van nu. En verder onderwerpen die aansluiten bij vragen die door de actualiteit worden opgeroepen. Wij hopen dat het programma aanbod u persoonlijk aanspreekt en bij mag dragen aan de onderlinge  band tussen de leden van onze kerken. Daarnaast verwachten wij dat het mogelijkheden biedt naar buiten te treden en zo gestalte te geven aan onze missionaire taak in onze omgeving. Voor alle programma onderdelen geldt; een ieder is welkom!! Wij vragen iedereen zich tijdig aan te melden, bij voorkeur 14 dagen van te voren!
Lees hier het volledige programma Vorming en Toerusting voor het seizoen 2015/2016.

Wel klagen, maar 'ge-dragen'!

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? (...) Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.” Psalm 13: 2 en 6. Wellicht is het u of jou in de afgelopen weken ook opgevallen: wat kunnen sommige mensen toch klagen! Tijdens de zomer(vakantie) lijkt het soms wel een volkssport: te warm, te koud, te kort, te lang... er wordt wat afgezucht en gesteund. En dat terwijl we ons toch het liefst voorstaan op de mentaliteit ‘niet klagen, maar dragen’. Uit onderzoek blijkt dan ook dat klagen hoog scoort op de lijst van ergernissen... tenminste, het klagen van anderen!

3 september: Startviering onderwijs

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Algemeen Nieuws.

Donderdag 3 september vindt om 19.00 uur de jaarlijkse startviering voor het onderwijs plaats. Dit jaar is dat in de Sionskerk. De commissie Kerk en School nodigt kinderen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden uit om samen het nieuwe schooljaar te beginnen. Er wordt een nieuwe start gemaakt. We geloven dat we daar Gods leiding en nabijheid bij nodig hebben. Daar bidden we in deze viering om. Met woorden uit de Bijbel, samenzang met orgel en band, zang van kinderen van de Oranje Nassauschool en ds. Annette Driebergen. Van harte welkom!

“Tot mijn gedachtenis”

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Algemeen Nieuws.

avondmaalDs,. Thea Bouwman gaat zondagochtend 23 augustus voor in de Bethlehemkerk: Op de tiende zondag van de zomer hopen we opnieuw samen het Heilig Avondmaal te vieren. Wellicht zijn dan weer meer mensen terug van vakantie, zodat we elkaar als geloofsgenoten niet alleen ‘gewoon’ in de kerkzaal, maar juist ook aan de Tafel van Samen kunnen ontmoeten. De ontmoeting met de Heer en met elkaar. Hij nodigt je uit om te komen en te delen in zijn liefde: brood en wijn voor allen die in Hem geloven.

Oud worden: een kunst?

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

oud wordenOp zich is leven heel basaal: iedereen kan het. Er is geen kunst aan. Ze zeggen wel, dat je erin 'geworpen wordt'. Je moet wel. En de een vindt dat meer prima dan de ander. De meesten in onze Westerse wereld kunnen aardig met het leven uit de voeten. Er is wel eens wat; waar niet? Of je doet het er gewoon mee. Leven is geen kunst; de gewoonste zaak van de wereld. De wereld barst van het leven. Ook dat is geen kunst. Dat is  gewoon het leven zelf. Het gewone fysieke leven is gewoon bijzonder. Het is niet uitzonderlijk; het is geen kunst, het is leven. Je hoeft het alleen maar te doen. Dat is al bijzonder genoeg. En dan word je ouder. Het leven kan niet zonder ouder worden, al noemen we het misschien liever veranderen, groeien.