“Tot mijn gedachtenis”

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Algemeen Nieuws.

avondmaalDs,. Thea Bouwman gaat zondagochtend 23 augustus voor in de Bethlehemkerk: Op de tiende zondag van de zomer hopen we opnieuw samen het Heilig Avondmaal te vieren. Wellicht zijn dan weer meer mensen terug van vakantie, zodat we elkaar als geloofsgenoten niet alleen ‘gewoon’ in de kerkzaal, maar juist ook aan de Tafel van Samen kunnen ontmoeten. De ontmoeting met de Heer en met elkaar. Hij nodigt je uit om te komen en te delen in zijn liefde: brood en wijn voor allen die in Hem geloven.

Oud worden: een kunst?

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

oud wordenOp zich is leven heel basaal: iedereen kan het. Er is geen kunst aan. Ze zeggen wel, dat je erin 'geworpen wordt'. Je moet wel. En de een vindt dat meer prima dan de ander. De meesten in onze Westerse wereld kunnen aardig met het leven uit de voeten. Er is wel eens wat; waar niet? Of je doet het er gewoon mee. Leven is geen kunst; de gewoonste zaak van de wereld. De wereld barst van het leven. Ook dat is geen kunst. Dat is  gewoon het leven zelf. Het gewone fysieke leven is gewoon bijzonder. Het is niet uitzonderlijk; het is geen kunst, het is leven. Je hoeft het alleen maar te doen. Dat is al bijzonder genoeg. En dan word je ouder. Het leven kan niet zonder ouder worden, al noemen we het misschien liever veranderen, groeien.

Cursus theologische vorming gemeenteleden

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Op 17 september start er in Wijk en Aalburg  weer een nieuwe cursus voor gemeenteleden en geïnteresseerden in onze regio die meer willen weten over de bronnen van het christelijk geloof. De cursus is laagdrempelig, er wordt geen vooropleiding gevraagd en huiswerk is niet verplicht. Vakken zoals Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, De Kerk en haar Belijden, Dogmatiek, Ethiek, Praktische Theologie, Missiologie en Kerk en Israël komen aan de orde.

Wij luiden de noodklok

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

klokWij luiden de noodklok voor christenen in Syrië en Irak ………… Op zaterdag 15 augustus om 12.00 uur zullen de klokken van De Morgenster en de Bethlehemkerk een minuut lang luiden, als teken van solidariteit met christenen in landen als Syrië en Irak. Wij sluiten hiermee aan bij het initiatief van De Protestantse Kerk in Nederland. Door aanhoudend geweld tegen christenen in Syrië en Irak dreigt een einde te komen aan twintig eeuwen aanwezigheid christenheid in Syrië en Irak. Anno 2015. In onze tijd.  Als echo daarvan klinken bij ons de kerkklokken, want de rampspoed in het Midden-Oosten verdient ons aller aandacht.