Op weg naar Moldavië

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Algemeen Nieuws.

Op zaterdag 18 juli is het zover: een jongerengroep gaat  - met drie begeleiders - op weg naar Moldavië. In een dienst in De Morgenster werden ze uitgezwaaid. 

We wensen hen een prachtige reis en laten hen gaan met een lied vol zegen:

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot we weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Je weet wat de Heer van je wil

Geschreven door Riet Bakker. Gepost in Algemeen Nieuws.

Sinds kort is het geloofsgesprek een vast agendapunt van de kerkenraadsvergadering. Het is de bedoeling dat we niet alleen met andere ogen kijken naar een Bijbelgedeelte, maar het ook ‘beleven’ met ons hart. Deze keer was het Micha 6:1-8. Leest u met mij mee? Ik vind het Oude Testament soms moeilijk, maar als je je verdiept, komen er toch verrassende gelijkenissen met het heden naar voren. Met name in het Oude Testament is de verwijzing naar de bergen en de heuvels om de almacht van God te tonen opmerkelijk.

De les van de palmboom

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Algemeen Nieuws.

‘De rechtvaardige zal groeien als een palmboom’ (Psalm 92:13).
De palmboom is een schitterende boom die sterk en fier ten hemel rijst. Daarmee wordt de gelovige vergeleken. Het beeld van de palmboom maakt ons in de eerste plaats duidelijk dat de gelovige groeit. Een gelovige staat niet stil, want stilstand is in feite achteruitgang. Nee, hij is progressief, vooruitgaand, hij GROEIT, net als een palmboom.

Avond voor geloofsgesprek & ontmoeting

Geschreven door Kees Kraaijeveld. Gepost in Algemeen Nieuws.

Bethlehemkerk - 2 juni 2015

Thema: participatie volgens Jezus

Doel: Bevorderen van het geloofsgesprek en ontmoeting. We willen iedereen de kans bieden om aan te haken en na te denken over de eigen rol en de rol van de Kerk in onze maatschappij.

Inhoud

  • De wereld verandert,
  • Nederland verandert,
  • De samenleving verandert.
  • De overheid trekt zich terug en zelfstandigheid is de norm!