Programma middagvieringen seizoen 2018 - 2019

Geschreven door S.Gerrit de Vos. Gepost in Middagvieringen.

 

 
Komend seizoen worden er weer acht middagvieringen georganiseerd door de Werkgroep Middagvieringen.
Het seizoen opent met een viering rond Mozes,  als pre-echo van de musical Mozes in juni 2019.
De evensong is inmiddels een gewaardeerde vaste waarde binnen de middagvieringen. De actualiteit rond 400 jaar Dordtse Synode (1618-2018) brengt ons in contact met ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’ van de Remonstranten.
Alle delen (zes stuks!) van De Bijbel voor ongelovigen door Guus Kuijer worden dit jaar in één gebonden boek gebundeld. Reden genoeg om hier een middagviering aan te wijden.
Verder staan er twee zangdiensten gepland: één met Les Chantres en één rond de inmiddels 50 jarige ‘nieuwe psalmberijming’.
In de lijdenstijd een gedramatiseerde lezing van het lijdensverhaal volgens Mattheus, met gezongen koralen door COV Soli Deo Gloria uit Sliedrecht.
In afwijking van wat gebruikelijk was is de inmiddels vertrouwde middagviering met peuters en kleuters verplaatst naar de maand maart.
U bent weer van harte welkom om mee te vieren en voel u vooral vrij om te reageren op de vieringen.
Namens de Werkgroep Middagviering,
S.Gerrit de Vos
sgdevos@hetnet.nl

Programma seizoen 2017 - 2018

Geschreven door S.G. de Vos. Gepost in Middagvieringen.

  

 

 Graag uw aandacht voor het volgende............

Ook de Morgenster ontkomt niet aan de ontkerkelijking.

Waren er vele jaren twee vieringen in de ochtend en één in de middag, in 2004 bleef er nog één morgendienst over. Zo heeft alles zijn tijd.

Sindsdien zijn er dus geen reguliere middagvieringen meer in De Morgenster. Maar op aandringen van gemeenteleden is door de kerkenraad de Werkgroep MiddagVieringen ingesteld met als opdracht diensten te organiseren waarvoor in de reguliere morgendiensten geen ruimte is. Onder leiding van ds. Piet van Die is men toen gestart met het houden van één experimentele middagviering per maand.

Momenteel bestaat de Werkgroep MiddagVieringen uit de volgende personen, ds. Ab Griffioen, Heine Tillema, Gerrit Straaten, Christine van der Zwart, ds. Jan Anne Bos, Arie de Bruijn en SGerrit de Vos (secr.).

Helaas worden deze vieringen matig bezocht.

Toch hadden (hebben) we in het afgelopen seizoen weer een gevarieerd aanbod kunnen presenteren.

Als kanker je raakt

Geschreven door Erik Logtenberg. Gepost in Diaconie in De Morgenster.

Door middel van deze publicatie wil de diaconie u laten kennismaken met de stichting Als kanker je raakt.

De stichting Als kanker je raakt is een initiatief van Rita Renema-Mentink en ds. Arie van der Veer (EO) en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker. Iedereen die geconfronteerd wordt met kanker herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt. De chaos in het dagelijkse leven, dat wordt getekend door ziekte en behandeling, uitputting en moe zijn, opkrabbelen en terugvallen. Maar ook de chaos in emoties, teleurstelling, hoop, wanhoop, pijn, verlies, verdriet, vreugde….

Programma Vorming & Toerusting seizoen 2016 - 2017

Geschreven door werkgroep vorming en toerusting. Gepost in Algemeen Website.

Alstublieft, het nieuwe programma Vorming & Toerusting.

Ook dit jaar een gevarieerd aanbod. Het is dit jaar kleiner dan u gewend bent: geen bijdrage van ds. Thea Bouwman wegens ziekte
en geen bijdrage van ds. Annette Driebergen, zij heeft een nieuwe baan in Noordeloos.
U herkent onderwerpen uit voorgaande jaren.
Onderwerpen die u een inkijk bieden in de geloofsbeleving van mensen uit lang vervlogen tijd, maar ook in die van mensen van nu.
Tot slot onderwerpen die aansluiten bij vragen die door de actualiteit worden opgeroepen.
Het programma wordt opnieuw gepubliceerd in een aparte uitgave van de Schakel.
Dus: Graag deze Schakel bewaren!
Het programma van Vorming en Toerusting kunt u ook vinden op de website van onze kerken: www.pknpapendrecht.nl.
Wij hopen dat het programma-aanbod u persoonlijk aanspreekt en mag bijdragen aan de onderlinge band tussen de leden van onze kerken.
Daarnaast verwachten wij dat het mogelijkheden biedt naar buiten te treden en zo gestalte te geven aan onze missionaire taak in onze omgeving.
Op dit moment zijn wij nog bezig met de volgende onderdelen:
In samenwerking met Alblasserdam willen  we een avond organiseren met Beatrice de Graaf, terrorismedeskundige, én een avond met
  ds. Piet Schelling over Bijbel en geweld.
 In samenwerking met Sliedfrecht en Alblasserdam willen we drie avonden popzetten als aanloop naar een Top 2000-evenement in Sliedrecht.
  De drie avonden vinden beurtelings plaats in Papendrecht, A;blassedam en Sliedrecht.

Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dat publiceren in een reguliere Schakel.

Voor alle programma onderdelen geldt; iedereen is welkom!
Meldt u zich alstublieft op tijd aan, dat wil zeggen: 14 dagen van tevoren!
De werkgroep Vorming & Toerusting
1. Boek van John Gray: “Strohonden”
   “Gedachten over mensen en andere dieren”.
    Dat is de ondertitel van een werkje dat John Gray schreef onder de wonderlijke titel “Strohonden”.Ambo 2003.
    Als je denkt dat het 'ver van je bed' is, bedenk dan dat je kleinkinderen erbij in de wieg liggen. Een heel ingrijpend thema.
    Het gaat er namelijk over dat de mens zijn eigen evolutie in de hand neemt, met nieuwe genetica en informatica.
    We zouden een nieuwe mensensoort kunnen gaan maken. En kunnen we dat dan in goede banen sturen?
    Alleen nu, in het voortraject, nu die nieuwe mensheid er nog niet is, met haar veel grotere brein dan het onze, zijn er eventueel  kansen
    om te voorkomen dat er een mensensoort ontstaat die nog slechter is dan de onze! Afblazen kan al niet meer.
    Gray noemt de huidige mensheid onomwonden 'homo rapiens' (de roofdiermens). I.p.v. homo sapiens, de denkende misschien wel
    de wijze mens.
    Moet er niet een veel betere mensheid gemaakt worden? Kan dat? Zal wel nodig zijn. We hebben bv ook het probleem van de overbevolking
    nog te 'regelen'!
    Wij christenen geloofden toch altijd in een zekere vooruitgang naar het Rijk van God?
    Wat hebben we hiervan te vinden, te geloven. Te belijden?
    Leiding:         ds. Jan Anne Bos
    Data:             woensdag 28 september
            woensdag 12 oktober
                         woensdag 26 oktober
                         woensdag 9 november
   Plaats:           Bethlehemkerk
   Tijd:                20.00 – 22.00 uur
   Aanmelden ds. Jan Anne Bos, bosjananne@gmail.com of 6152662.
 
2. Geloof Delen
    Voor twintigers is er de groep Geloof Delen. We komen om de 2 weken bij elkaar. Telkens staat een onderwerp centraal dat we vooraf
    afgesproken hebben.
    De ene keer overheerst de ernst, de andere keer vooral de gezelligheid, maar altijd gaat het ergens over.
    Het is een open groep waarin altijd ruimte is voor nieuwe deelnemers. Je kunt ook altijd een keertje op proef proberen.
    Leiding:         ds. Piet van Die
    Data:             donderdag 29 september
                          donderdag 13 oktober
                          donderdag   3 november
                          donderdag 24 november
                          donderdag   8 december
                          donderdag 26 januari
                          donderdag   9 februari
                          donderdag   2 maart
                          donderdag 16 maart
                          donderdag 30 maart
    Plaats:           De Morgenster
    Tijd:               20.00 uur
    Aanmelding en informatie: Ds Piet van Die, 6150864 of p.van.die@pknpapendrecht.nl
 
3. Aandachtig leven
    Met een groep jonge gemeenteleden komen we maandelijks bij elkaar. We bespreken onderwerpen die ons bezighouden.
    Deze thema’s worden door de groep vastgesteld. De groep is ontstaan omdat de deelnemers graag een predikant in hun midden wilden hebben.
    De kring van deelnemers is redelijk stabiel, al haken er mensen af en komen er nieuwe bij.
    Dit jaar is er ook weer ruimte voor nieuwe deelnemers. We proberen in ons jachtige
    leven ruimte te scheppen voor aandacht voor geloof. Maar gezelligheid is niet onbelangrijk. We komen meestal bij elkaar bij deelnemers thuis.
    Leiding:         ds. Piet van Die
    Data:             dinsdag 4 oktober
                          dinsdag 15 november
                          dinsdag 17 januari
                          dinsdag 21 februari
                          dinsdag 21 maart
    Plaats:           bij deelnemers thuis
    Tijd:               20.00 uur
    Aanmelding en informatie: D. Piet van Die, 6150864 of p.van.die@pknpapendrecht.nl

4.
10 Bijeenkomsten over Elia
     Bijbelkring
    Raven dragen voedsel aan vergroot
    We hopen te gaan luisteren naar Elia; een profeet? Jazeker; “Ik zeg jullie zelfs meer dan een Profeet”.
    Zoals hij daar stond tegenover de machthebbers van die  dagen en op de berg Karmel tegenover alle afgodendienaars  van die tijd, niet
    alleen, want zijn naam betekent Mijn God is de Here. We hopen te gaan luisteren naar Elia; een profeet?
    Jazeker; “Ik zeg jullie zelfs meer dan een Profeet”. Zoals hij daar stond tegenover de machthebbers van die dagen en op de berg Karmel
    tegenover alle afgodendienaars van die tijd, niet alleen, want zijn naam betekent Mijn God is de Here.
    Toch was hij ook gewoon mens, die het soms niet meer zag zitten en de woestijn in trok waar de “Eeuwig Trouwe” hem weer op zocht en
    daar mocht hij naar zijn God “luisteren”.
    Aan het eind van zijn leven wordt hij opgenomen in een wervelwind van vuur.
    Eeuwen later is hij teruggekomen, om samen met Mozes, Jezus te bemoedigen op de weg naar het kruis waar God zegt: Dit is Mijn
    Geliefde Zoon hoort Hem.
   
19 okt.
Balsem uit Gilead?
Voordat de dag van de Heer aanbreekt stuur ik jullie de profeet Elia.
1   Kon.16:29 t/m 1 Kon.17:1
Jezus   Sirach 48:1 t/m 11
Mat.11:7   t/m 15
   2 nov.
In de woestijn.
Als het stil wordt om je heen.
1   Kon.17:2 t/m 6
Markus   1:2 t/m 13
16 nov.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Asiel in een vijandig land.
1   Kon.17:7 t/m 16, Luk.4:25 en 26      Matth.14:13 t/m 21
30 nov.
Het bittere raadsel van de Goede Schepping.
En de doden zullen leven.
1   Kon.17:17 t/m 24
Luk.7:11   t/m 17
3 dec.
Burgerlijke ongehoorzaamheid.
Je rug recht houden, maar hoe?
1   Kon.18:1 t/m 19
Ex.1:15   t/m 22
21   dec.
Hinken op twee gedachten.
Tot hiertoe en niet verder.
1   Kon.18:20 t/m 40
Efeze   6:10 t/m 17
4 jan.
Mijn God is de Heer.
Bidden in geloof.
1   Kon.18:41 t/m 46
Jakobus   5:16b t/m 18
18   jan.
Het niet meer zien zitten.
De  oede Herder.
1   Kon.19:1 t/m 18
Rom.11:1   t/m 4
1 febr.
Een metgezel.
Samen verder.
1   Kon.19:19 t/m 21  
2   Tim.4:9 t/m 22
15   febr.
Hij dient de “heb-god”.
Nooit genoeg.
1   Kon.21
1 mrt.
Gij zult geen andere goden nalopen.
Spelen met vuur.
2   Kon.1
Luk.9:51   t/m 56
15   mrt.
Een koninklijk afscheid.
Eindelijk thuis.
2   Kon.2:1 t/m 14, Mark 15:35 en 39, Hand.1:4 t/m 11
   
    Leiding:         Leo de Borst
    Data:             woensdagmorgen
    Plaats:           Bethlehemkerk
    Tijd:               10.00 uur
    Aanmelding en informatie: Leo de Borst, 0184-641643 of l.de.borst@hetnet.nl
 
5. Geloof en poëzie: oorlogsdichters
    Het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid woedde. Tijdens die gruwelijke oorlog schreven opmerkelijk veel
    soldaten gedichten.
    Veel van die gedichten zijn later wereldberoemd geworden. Ze tonen het (over)leven in de loopgraven. Twee dichters steken boven de
    andere uit: Wilfred Owen en Siegfried Sassoon. Van hen lezen we een aantal vertaalde gedichten.
    Op de avond krijgt u ook achtergrondinformatie over de Eerste Wereldoorlog.
    Maar ook krijgt u inzicht in hoezeer deze oorlog nog steeds leeft in andere Europese landen.
    Leiding:         Sam de Bruijn en ds. Piet van Die 
    Datum:           donderdag 27 oktober
    Plaats:           De Morgenster
    Tijd:                20.00 uur
    Aanmelding en informatie: Ds. Piet van Die, 6150864 of .p.van.die@pknpapendrecht.nl 
 
6.  “Tegendraads voor vrede”
     vredesspiraal 2 2016
    Uitgave van Kerk en Vrede tgv de Vredesweek 2016.
    Veel artikelen gericht op categorie 18-35 jaar, maar de thema's zijn natuurlijk van ons allemaal.
    Onderwerpen als: IS. Hoe vecht je voor vrede? (Militair in gesprek met haar vader die vooraanstaand pacifist is!) Lekker,
    geweld op TV. Games.
    We hopen op een paar mensen, die de game GTA5 kennen, en daarover willen praten.
    Maar ook Johny Cash komt erin voor. “Hear the trumpets, hear the pipers.”
    Praktische vragen rond oorlog en geweld. Propaganda en oorlog. Radicalisering.
    En nog veel meer praktische zaken. Het toont verwantschap met de evangelicale wijze van geloven.
    Leiding:         ds. Jan Anne Bos
    Data:             woensdag 30 november
                          woensdag 14 december
    Plaats:           Bethlehemkerk
    Tijd:               20.00 – 22.00 uur
    Aanmelden ds. Jan Anne Bos , 6152662 of bosjananne@gmail.com
 
7. Boek van dr. A.P. Bos: "Geboeid door Plato”

     geboeid door plato

    Op allerlei manieren is het zoeken naar een nieuwe kerk aan de orde. Want er zijn dikke problemen die niet onderschat moeten worden.
    Welke invloeden uit de  samenleving komen daarbij om de hoek kijken?
    Maar de vraag is ook: staat die nieuwe kerk straks nog voor datgene waar het om begonnen was?
    In het (uitverkochte) werkje “Geboeid door Plato” doet Dr. A.P. Bos daar een boekje over open.
    Het behandelt de invloed die de Griekse filosoof Plato (ten onrechte?) had op het geloof van de (eerste) christenen. “Christenen trokken
    niet alleen de wapenrusting Gods aan, maar ook het glinsterend pantser van de Griekse filosofie”. Hoe erg is dat?
    Hoe speelt dat een rol tot op vandaag?
   Of wat gaat er nu anders?  
    Leiding:          ds. Jan Anne Bos
    Data:              woensdag 11 januari
                            woensdag 25 januari
                           woensdag 8 februari
                           woensdag 22 februari Nagesprek met de auteur (ja, broer van...).
    Plaats:           Morgenster
    Tijd:                20.00 – 22.00 uur
    (graag vroegtijdig) Aanmelden bij ds. Jan Anne Bos, 6152662 of bosjananne@gmail.com 
    Na aanmelding bekijken we wat er tweedehands nog te koop is, en wat we zullen kopiëren.
 
8. Luther: mens tussen God en duivel

    In 2017 wordt uitgebreid herdacht dat 500 jaar geleden de Reformatie begon. Maarten Luther nam stelling tegen misstanden in

    de kerk. Zijn verzet maakte een cultuur veranderende beweging los. Een beweging die tot op vandaag grote invloed heeft.

    Op deze avond wordt stilgestaan bij vragen als: wie was Luther? Wat wilde hij? Hoe zag het dagelijks leven er in zijn tijd uit?

    Klopt het dat hij een antisemiet was? Ook ontdekken we parallellen tussen de grote maatschappelijke veranderingen in zijn tijd

    en veranderingen in onze tijd. Beleven wij een tweede reformatie? Na deze avond bent u helemaal klaar voor het Luther-jaar!

    Leiding:         ds. Piet van Die
    Datum:          dinsdag 7 maart
    Plaats:           De Morgenster
    Tijd:               20.00 uur
    Aanmelding en informatie: Ds. Piet van Die, 6150864 of p.van.die@pknpapendrecht.nl
 
9. Sjabbat – De dienst in de Synagoge
    De sjabbat (Hebreeuws: שַׁבָּת), ook sabbat, sjabbes of sjabbos (Asjkenazische / Jiddische uitspraak), is de wekelijkse rustdag in het
    jodendom. Sjabbat vindt plaats op zaterdag, de zevende dag van de joodse week en dient volgens de voorschriften in de Tenach in
    de eerste plaats te worden gevierd door een onthouding van alle arbeid. Volgens het eerste boek van de Tenach – Genesis –
    rustte God op deze dag uit van Zijn schepping
    die Hij in de zes dagen daarvoor tot stand had gebracht.
    Op sjabbat wordt er ook een viering in de Synagoge gehouden, hoe gaat dat, wat zijn de gebruiken wat wordt er gelezen en gezongen? 
    Leiding:         ds. Johan Duijster
    Datum:          Zaterdag 8 april 
    Plaats:           Bethlehemkerk
    Tijd:               aanvang 10.00 uur
    Aanmelding en informatie: Ds. J. Duijster, 8425996 of j.duijster@pknpapendrecht.nl
 
10. NIEUW
      Boek: Hoop voor een verdeeld land (Gert-Jan Seegers) 

      Op uitnodiging van de werkgroepen Vorming en Toerusting van de Bethlehemkerk, Havenkerk, Morgensterkerk en Ontmoetingskerk komt

      Gert Jan-Segers, schrijver van het boek ‘Hoop voor een verdeeld land’ naar Landvast in Alblasserdam.

      Eerst een korte lezing over van zijn boek geven. Daarna zullen een aantal mensen, waaronder Dorien Zandvliet (PvdA wethouder in Alblasserdam)

      Gert-Jan bevragen over de inhoud van zijn boek. Uiteraard worden ook andere aanwezigen in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen.

      Gert-Jan is thans voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie.

      Hij signaleert in zijn boek vijf hevige breuklijnen in Nederland, die tussen:

     -        succesvollen en achterblijvers;

     -        religieuzen en seculieren;

     -        gezonden en zieken;

     -        jongeren en ouderen;

     -        langgevestigden en nieuwkomers.

       Rijk en arm leeft langs elkaar heen, nieuwkomers voelen zich niet welkom, zieken en gehandicapten staan langs de kant. Jongeren vinden lastig

       werk, terwijl ouderen hun werk niet goed volhouden. Hoog- en laagopgeleiden raken vervreemd van elkaar, gelovigen en seculieren wantrouwen

       elkaar. En die kloven worden eerder groter dan kleiner. Hij besloot met een open blik op onderzoek te gaan langs de breuklijnen om ons heen, op

       zoek naar nieuwe hoop voor een verdeeld land. Hij sprak met denkers, doeners en ervaringsdeskundigen, onder wie Arjen Lubach, rabbijn

       Jacobs, Beatrice de Graaf, Generaal buitendienst Van Uhm, Paul Schnabel, Francis Fukuyama, Bruno Roche, Vonne van der Meer, Bert Keizer en

       Ahmed Aboutaleb. De onderlinge vervreemding heeft hem geraakt, maar tijdens zijn zoektocht is hij ook hoopvoller geworden. Er is werkelijk iets

       aan te doen. Hier en daar oppert hij ideeën voor verbeteringen. 

       Het is mogelijk: een land dat ruimte biedt aan verschillende mensen, een land waarin we elkaar weer echt in de ogen gaan kijken.

        Datum:          maandag 6 februari 

        Plaats:           Landvast, Alblasserdam
        Tijd:               aanvang 20.00 uur
       Informatie: Dick Naafs, 6157413 of dicknaafs@live.nl

 
 

Werkgroepleden V&T

Monique van Bruggen
Jan Steenlaan 4, tel.: 6426120 of 06-42025042
 
Eveline de Bie
Laurierhof 37, tel.: 6413041
 
Dolf Offereins
Beukmolen 56, tel.: 06-44460665

Dick Naafs
Karel Doormanlaan 132, tel.: 6157413 of 06-38639947

Vacature overzicht

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Vacatures in De Bethlehemkerk.

 1. 5 pastorale ouderlingen
 2. 1 ouderling (tweede) scriba
 3. 1 jeugdouderling
 4. 1 missionair ouderling
 5. 1 ouderling kerkrentmeester
 6. 1 diaken
 7. 1 archivaris
 8. 3 leden missionaire werkgroep
 9. 1 lid werkgroep vorming & toerusting
 10. 2 leden kerstdienstcommissie
 11. 2 leden werkgroep startdienst
 12. 1 lid werkgroep kerst sing-in