Blog

Oppas tijdens de dienst

Geschreven door Wilma Kuntz. Gepost in De Morgenster Website.

Alle kinderen van 0-4 jaar zijn van harte welkom bij de oppas.

Onder leiding van een volwassene en een jongere kunnen de kleintjes spelen, terwijl de (groot)ouders naar de kerk zijn. Leuk om al vriendjes te maken voor ze naar de kindernevendienst gaan. Tijdens de collecte mogen de kinderen opgehaald worden, zodat ze het laatste deel van de dienst en de zegen mee kunnen maken. Lijkt het je ook leuk om te helpen bij de oppas ,dan kun je je bij mij aanmelden.

Voor vragen, suggesties enz: Wilma Kuntz, 078-6414083 jpkuntz@online.nl

oppas

Ds. A.N. Driebergen

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in De Morgenster Website.

Vanaf maart 2005 ben ik predikant in De Morgenster. Met heel veel plezier. De Morgenster is mijn eerste gemeente. Hiervoor was ik werkzaam op verschillende gebieden in het onderwijs. Als predikant vind ik het belangrijk om met mensen van binnen en buiten de kerk op zoek te gaan naar sporen van God in het dagelijks leven. De kerkdienst op zondagmorgen is daarvoor een belangrijk moment. Daar ontmoeten we als gemeente elkaar en hopen we iets van God te zien. Maar ook in persoonlijke gesprekken en gespreksgroepen komt die zoektocht aan de orde. 

Ik vind het bijzonder om predikant in deze gemeente te zijn! U kunt contact met mij opnemen, via de mail of via telefoon: 078-6152921

Mijn mailadres is: a.driebergen@pknpapendrecht.nl 

 

 

Ds. P. van Die

Geschreven door Piet van Die. Gepost in De Morgenster Website.

Ik ben sinds 2004 predikant van 'De Morgenster'. Na Zuid-Beijerland, De Lier en Oud-Beijerland is Papendrecht mijn vierde gemeente. Ik ben getrouwd met Vera, en wij hebben twee kinderen (die inmiddels de deur al uit zijn).

Wat doet een predikant? Teveel om op te noemen. Maar het laat zich misschien het gemakkelijkst omschrijven met het woord 'verhaal'. 

In mijn werk vind ik drie soorten verhalen belangrijk:
- het verhaal van Gods liefde, dat ons verteld wordt in de Bijbel 
- de levensverhalen van mensen van vandaag, binnen en buiten de kerk
- het verhaal van onze geloofsgemeenschap

Ik zie het als mijn belangrijkste taak om te zoeken naar punten waar die drie verhalen elkaar (kunnen) raken. Omdat ik geloof dat het verhaal van Gods liefde een bron van kracht, inspiratie en troost kan zijn voor ieder mens. En: dat een geloofsgemeenschap daarbij een belangrijke rol kan spelen. Maar dat alles nooit zonder dat wij ook een boodschap áán mensen hebben. Het werk van een predikant begint met luisteren.

Wil u contact? Mijn mailadres is:  p.van.die@pknpapendrecht.nlKijk ook eens op mijn persoonlijke website: www.pietvandie.nl