Blog

Uitslaapdienst op zondag 19 november in De Morgenster

Geschreven door Robert Mout. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Uitslaapdienst op zondag 19 november: welkom!

Wakker.JPG

Op zondag 19 november is de volgende uitslaapdienst. De dienst start om 12 uur in de Morgensterkerk. Het thema deze keer is dat ik je mis’. We willen dit thema van verschillende kanten bekijken. Mis je iemand die je niet meer ziet of niet meer in de kerk komt? Een vriend of een verloren zoon? Of misschien wel iemand die is overleden. Zoals u gewend ben, bespreken we dit op een eigentijds manier: interactief en in gesprek met elkaar. De muziek is ook deze keer weer van Creative! Vooraf wordt er een kopje koffie geschonken en achteraf kan er worden nagepraat. Iedereen is van harte welkom!

Robert Mout

Meet & Eat was een succes!

Geschreven door Lisanne Andeweg. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Op een ontspannen manier andere jongeren en jonge gezinnen ontmoeten op een zonnige zaterdagmiddag in de kerk. Dat klinkt heel gezellig, en dat was het ook! Afgelopen 1 april vond deze Meet & Eat plaats in de Morgenster. Met zo’n 25 personen was de opkomst goed! Veel bekende gezichten, maar ook nieuwe mensen die deze middag aangrepen om meteen wat nieuwe mensen te ontmoeten. Er was een gedeelte waarbij we gingen speeddaten met elkaar. Kort met elkaar in gesprek over vragen en stellingen over geloof & de kerk. Ondertussen waren de kinderen aan het spelen, knutselen en buiten spelen. Die hebben altijd wat minder nodig om nader tot elkaar te komen. 

Na de speeddate hebben we een hapje gegeten en verder gekletst. Kortom: een hele leuke en ontspannen middag voor het hele gezin om eens op een andere manier met gemeenteleden in contact te komen. 

Geschreven door een van de deelnemers. 

 

Werkgroep Middagvieringen: Er valt wat te kiezen dit jaar …

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Er zijn dit jaar weer Tweede-kamer-verkiezingen en wel op 15 maart a.s.. We mogen (mogelijk) een nieuwe dominee kiezen voor De Morgenster. We kiezen weer nieuwe ambtsdragers En dan zijn er nog vele andere zaken waartussen u dit jaar moet kiezen.
Niets te kiezen valt er bij de Werkgroep MiddagVieringen. Nee, wij geven u inspraak bij het invullen van het seizoen 2017 – 2018. Heeft u suggesties voor het invullen van de MiddagVieringen dan zijn die bij ons van harte welkom. Dit seizoen gaven / geven wij aandacht aan diverse onderwerpen.


  • De kleine profeet Micha, die woorden sprak die heel actueel zijn.
  • Taizé viering, (2x) georganiseerd door de jeugd van de Betlehemkerk en de Morgenster.
  • Reformatie mislukt, aandacht voor 500 jaar reformatie.
  • Zangdienst, waarin de liederen van Jaap Zijlstra centraal stonden.
  • Preek van de Leek, Jan Mulder hield een indrukwekkende lezing.
  • Zingen met Luther, zingen is twee keer bidden.
  • Gedramatiseerde lezing van het lijdensevangelie naar Matteüs,
  • Pop-dienst, waarin teksten en liederen van Bob Dylan centraal staan.
  • En we willen de Peuter- en kleuterdienst ook niet vergeten.

U ziet het, een breed aanbod van MiddagVieringen. U leest er over in De Schakel. Met uw hulp gaan wij het nieuwe seizoen in, dat weten we zeker. Wij weten zeker dat u uw steentje bij wilt dragen. U heeft vast wel onderwerpen waar we onze geloofsvragen bij (moeten) hebben. Of een onderwerp wat inspeelt op de actualiteit van vandaag of morgen. Trends in de samenleving waar we vraagtekens bij moeten plaatsen. Maar ook een zangdienst met een bepaald thema of over achtergronden bij de liederen van ons Liedboek.
Dus valt er niets te kiezen bij ons. Bij ons kunt u gewoon uw ‘verhaal’ kwijt. Wat in de morgendienst niet kan heeft mogelijk-heden in de MiddagViering. Mail ‘mijn dienst’ aan de Werkgroep MiddagVieringen p/a sgdevos@hetnet.nl .En natuurlijk bent u iedere MiddagViering welkom namens de kerkenraad.
PS, U kunt altijd kiezen naar welke MiddagViering u gaat, maar kom, u neemt altijd gratis iets mee.

Vacature predikant De Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Morgenster Nieuws.

De Gereformeerde Kerk De Morgenster te Papendrecht heeft een vacature voor een  parttime (0,6 fte) predikant (v/m). Wij zijn een veelkleurige gemeenschap van gelovigen die met elkaar een netwerk willen zijn waarvan Jezus het middelpunt is. Naar de vacature.

Uit de werkgroep eredienst van De Morgenster

Geschreven door Werkgroep eredienst. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Liederen voor jeugd en jongeren
Op 19 september ging de werkgroep eredienst van start met een eerste vergadering in het nieuwe seizoen. Al voordat bekend was dat dominee Annette naar een andere gemeente zou vertrekken, werd besproken dat de vergaderfrequentie wel wat minder kon, dat wil zeggen: vijf vergaderingen per seizoen. Steeds zal het thema “Liederen voor jeugd en jongeren” op de agenda komen omdat dit voor de werkgroep een min of meer onontgonnen gebied is, terwijl we daar wel veel belang aan hechten. Op de site: liedboek.nl/kinderliederen is hierover informatie te vinden