Blog

Viering voor peuters en kleuters

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Je bent welkom bij de jaarlijkse viering voor peuters en kleuters in De Morgenster. Ds. Annette Driebergen leidt de dienst en de band Creative zorgt voor de muzikale begeleiding. De viering is afgestemd op het niveau en de spanningsboog van de jongsten onder ons. Ongedwongen, spontaan en vrijwel altijd heel gezellig!

Liturgie

Voorganger: Anne-Mieke van Oost - Reiber
Organist: Geert Ouweneel
Lector: Louis Lodder
Kindernevendienst: groep 1-8
Jeugdkerk

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 833 (Nederlandse tekst)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: 93: 1, 2 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: 304

ROND HET WOORD

 • Gesprek en zingen lied 935 met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 423:1
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jona 2: 1-11
 • Zingen: 352:1-7 ; 1allen, 2 m, 3 v, 4 a, 5 m, 6 v, 7 a
 • Lezing: Matteüs 14: 22-33
 • Zingen: 836: 1, 2, 4 en 5
 • Uitleg en verkondiging
 • Wij luisteren naar Jeroen Zijlstra: Over water
 • Zingen: 362

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: 686
 • Zegen