Blog

Uit de werkgroep eredienst van De Morgenster

Geschreven door Werkgroep eredienst. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Liederen voor jeugd en jongeren
Op 19 september ging de werkgroep eredienst van start met een eerste vergadering in het nieuwe seizoen. Al voordat bekend was dat dominee Annette naar een andere gemeente zou vertrekken, werd besproken dat de vergaderfrequentie wel wat minder kon, dat wil zeggen: vijf vergaderingen per seizoen. Steeds zal het thema “Liederen voor jeugd en jongeren” op de agenda komen omdat dit voor de werkgroep een min of meer onontgonnen gebied is, terwijl we daar wel veel belang aan hechten. Op de site: liedboek.nl/kinderliederen is hierover informatie te vinden

Anders vieren
Verschillende elementen in de eredienst kunnen onder de loep genomen worden. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen hoe de kinderen van de kindernevendienst het gesprekje met de predikant ervaren. Is dat alleen maar een verplicht nummer? Best aardig om dat eens te onderzoeken. Vele van u als gemeenteleden komen wel eens in een andere kerk. Maakte u daar dingen mee die u aanspraken? Geef ze ons door!

Breder naar alle diensten kijken
In onze vergaderingen hebben we de neiging, vooral zaken uit de morgendienst te bespreken. Maar ons werkterrein is breder: goed om ook eens verder na te denken over o.a. uitslaapdiensten, rouw- en trouwdiensten.

Lijst van gezongen liederen
Vanaf 13 juni hingen er in de gang naar de grote zaal lijsten met de in De Morgenster gezongen liederen uit het nieuwe liedboek . Dat wordt vanaf de in gebruik name in 2013 per dienst bijgehouden. We hebben al heel veel liederen gezongen en vroegen u hierop te reageren. Daar is nauwelijks gebruik van gemaakt dus we gaan er maar van uit dat het zo goed gaat!
Werkgroep eredienst