Blog

Uit beroepingscommissie Bethlehemkerk

Geschreven door Corrie Middelkoop. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Graag wil de beroepingscommissie u op de hoogte houden van de vorderingen. Voor er een nieuwe predikant bevestigd kan worden moet er eerst heel veel werk verzet worden door een beroepingscommissie. Na dat de kerkenraad de profielschets van de te beroepen predikant en van onze gemeente vastgesteld hadden zijn we 7 januari als beroepingscommissie van start gegaan. Inmiddels zijn we 14 vergaderingen verder.

Jeugddienst zondag 17 mei Bethlehemkerk

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Joost-SchellingIn deze gezamenlijke  jeugddienst gaat ds. Joost Schelling uit Sliedrecht voor. Joost is geen onbekende in de gemeente. Voordat hij zijn studie theologie afrondde was hij actief in het jeugdwerk van Morgenster en Bethlehemkerk. We hopen dat jij, dat u er ook zult zijn. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Voortgang beroepingswerk

Geschreven door Corrie Middelkoop. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Graag wil de beroepingscommissie u op de hoogte houden van de vorderingen. Het mobiliteitsbureau van de PKN heeft aan de hand van de profielschets van onze gemeente, profielschets van de te beroepen predikant en ons beleidsplan een advieslijst samengesteld met namen van predikanten binnen de PKN die beroepbaar zijn.

20 maart avond over geloofsopvoeding

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

BK doopvont 3In het kader van het ‘dooptraject’ van de Bethlehemkerk wordt ook dit jaar een avond georganiseerd waarvoor ouders van kinderen die dit jaar vier jaar worden, persoonlijk worden uitgenodigd. Natuurlijk zijn ook andere opvoeders welkom! Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek rond het gelovig opvoeden van onze kinderen.

Paasproject Kindernevendienst: God wint

Geschreven door Kindernevendienst BK. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

God wintIn het paasproject 2015 volgen we de lezingen uit het Johannes-evangelie rondom het lijden van onze Heiland Jezus Christus. Het kenmerk van dit evangelie is de nadruk die wordt gelegd op de heerlijkheid van God. Het lijden en sterven worden door Jezus zelf voortdurend in het kader van zijn overwinning geplaatst.