Blog

Voortgang beroepingswerk

Geschreven door Corrie Middelkoop. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Graag wil de beroepingscommissie u op de hoogte houden van de vorderingen. Het mobiliteitsbureau van de PKN heeft aan de hand van de profielschets van onze gemeente, profielschets van de te beroepen predikant en ons beleidsplan een advieslijst samengesteld met namen van predikanten binnen de PKN die beroepbaar zijn.

20 maart avond over geloofsopvoeding

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

BK doopvont 3In het kader van het ‘dooptraject’ van de Bethlehemkerk wordt ook dit jaar een avond georganiseerd waarvoor ouders van kinderen die dit jaar vier jaar worden, persoonlijk worden uitgenodigd. Natuurlijk zijn ook andere opvoeders welkom! Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek rond het gelovig opvoeden van onze kinderen.

Paasproject Kindernevendienst: God wint

Geschreven door Kindernevendienst BK. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

God wintIn het paasproject 2015 volgen we de lezingen uit het Johannes-evangelie rondom het lijden van onze Heiland Jezus Christus. Het kenmerk van dit evangelie is de nadruk die wordt gelegd op de heerlijkheid van God. Het lijden en sterven worden door Jezus zelf voortdurend in het kader van zijn overwinning geplaatst.

Zout der aarde, licht van de wereld

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Morgendienst zondag 1 februari in de Bethlehemkerk. Zondag 1 februari is de jaarlijkse zondag van het Werelddiaconaat waarin we in de dienst een specifiek project zullen steunen voor mensen elders ter wereld in nood. Een van de diakenen van de Bethlehemkerk zal het project in de dienst toelichten. Thema is: Zout van de aarde, licht van de wereld.

Vissers van mensen

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

En Jezus zei tot hen: 'Komt achter Mij en ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. En zij lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem' (Marcus 1:17,18). Het ambacht 'vissen' komt in de Bijbel veel voor. De eerste leerlingen van Jezus waren vissers.