Blog

Startzondag op 11 september

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Deel je levenHet nieuwe kerkelijk seizoen staat voor de deur. Veel gemeenteleden, commissies en werkgroepen zijn al enige tijd druk bezig met de programma’s voor het komende jaar. Het is altijd weer bewonderenswaardig hoeveel mensen zich inzetten voor het gemeentewerk. Net zoals het mooi is, dat er belangstelling is voor die activiteiten. We gaan daar in de komende weken zeker nog meer over horen. Eerst maar de aftrap naar het nieuwe seizoen. Op zondag 11 september beginnen we met de startdienst onder leiding van ds. Piet van Die en ds. Johan Duijster. Met musici die er samen met de predikanten een mooie dienst van zullen maken. Een dienst waarin hopelijk iedereen zich welkom voelt, aangesproken weet en gesterkt wordt om weer verder te gaan.

Wat bezielt ons?

Geschreven door Ab Griffioen. Gepost in Algemeen Nieuws.

vluchtelingenVluchtelingen, daar ging het vorig jaar in oktober over. Ze kwamen met velen ook ons land binnen. Er is toen op deze plaats al aandacht aan geschonken. Aan hoe verschillend mensen, ook in Nederland, erop reageren. Hoe sommigen zich verzetten tegen opvang en boos worden. En hoe, gelukkig heel velen, reageren met medelijden, medeleven en zich inzetten om mensen die op de vlucht zijn te helpen. Wat beweegt die mensen? Is het avontuur? Interesse in mensen uit een andere cultuur? Of medelijden?

Collecte Kerk in Actie Zomerzending 14 augustus 2016

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Steun de predikanten op Nias

NiasOp het Indonesische eiland Nias zijn te weinig predikanten. In veel kerken gaan daarom leken voor, vaak mensen met weinig opleiding. De kerken lijden onder deze schaarste. De Banua Niha Keriso Protestant, de Kerk van Nias, wil er zijn voor de mensen op Nias, die veelal erg arm zijn. Op het eigen trainingsinstituut worden lekenvoorgangers en predikanten begeleid en toegerust. Op de theologische universiteit volgen jongeren een opleiding tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Via kredietgroepen sparen mensen bijvoorbeeld geld om te investeren in hun bedrijfjes. Op zondag 14 augustus collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van partner Banua Niha Keriso Protestant. Van harte aanbevolen!
Namens de ZWO-commissie, Yvonne Elderson

 

Twee gebeden

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Algemeen Nieuws.

In de juli/augustusuitgave van het blad Kerkinformatie staan twee gebeden voor deze vakantietijd. Het ene is een gebed voor wie op vakantie gaat. Het andere is een gebed voor wie niet op vakantie kan. Ik voelde me erdoor aangesproken. Het verwoordt de dubbelheid van deze tijd, die ik in het pastoraat bij mensen ontmoet. De één ziet uit naar rust en ruimte, de ander ziet op tegen leegte en alleen-zijn.

De muren herbouwen

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Algemeen Nieuws.

muren van het oude jeruzalem 2904537‘Wij zullen ons tot de herbouw gereedmaken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan’ (Nehemia 8:18b). Toen de Israëlieten terugkwamen uit ballingschap en weer in hun stad Jeruzalem waren (5e eeuw voor Christus), moesten ze de muren van Jeruzalem - die in puin lagen - herbouwen. Ze doen dat onder leiding van Nehemia, landvoogd van Juda. Stadsmuren waren in de oudheid van levensbelang. Een stad zonder muren was een makkelijke prooi voor elke vijand. Nehemia weet dat en herbouwt daarom de stadsmuren.
Naast het defensieve belang heeft de herbouw van de muren ook een sterke symbolische betekenis!