Blog

Bezoek aan de Wajana indianen in Suriname

Geschreven door Fred Krabbendam. Gepost in Algemeen Nieuws.

Samen met Ilse van Dijk, Surinaamse onderwijzeres die 25 jaar bij de Wajana werkte en nu nog steeds Wajanakinderen en jongeren opvangt in haar huisje in Paramaribo, mocht ik de Wajana weer bezoeken om te zien hoe het werk in de Wajanakerk groeit. Sinds 2012 is de familie Schuurmans binnen World Team aan het werk gegaan om de Wajana gemeenten te helpen naar volledige zelfstandigheid. Nu zij ook de taken rondom het kinderwerk hebben overgenomen steunen wij diaconessen hen in dit werk en blijven we betrokken bij de gemeenten langs de Lawa- en de Tapanahonyrivier.

Beeldmerk van God

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Bij Hemelvaartsdag.
hemelvaartsdagToen onze dochter nog een kleuter was, wist zij precies wat Hemelvaart betekende. Haar kindertheologie luidde: ‘Dat Jezus met een vaart naar de hemel ging.’ Wat zij als volwassen vrouw zou zeggen, weet ik niet. Ik heb het haar nooit gevraagd, maar grote kans dat ze niet zo snel meer een antwoord heeft als toen. Ze heeft er zelfs misschien nooit echt meer bij stilgestaan. Zo vergaat het namelijk de meeste mensen. Hemelvaartsdag is het stiefkindje van het kerkelijk jaar.

Zwijgen… of toch niet

Geschreven door Yvonne Elderson. Gepost in Algemeen Nieuws.

Ons leven is een zoektocht waarin blijde en verdrietige dingen ons overkomen. Vooral onbegrijpelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te verwerken, steeds weer zoeken we naar zin en betekenis. Waarom houdt God, die sprak en het was, zich zo in. Hoe geweldig zou het zijn als Hij zichtbaar zou ingrijpen en als Hij hoorbaar zou spreken. Dan zouden de kerken toch stampvol zitten.

Maatje gezocht!

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Flyer vrijwilliger sihvpa 3000

Sinds kort bestaat er een nieuwe stichting: de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht, afgekort SIHVPa. Deze stichting is opgericht door het OKP met instemming van de aangesloten kerken in Papendrecht. SIHVPa zoekt vrijwilligers die een maatje willen zijn voor een vluchteling in Papendrecht. Als je een maatje bent, bezoek je regelmatig de vluchteling. Je drinkt koffie met hem/haar en maakt een praatje, zodat de vluchteling een Nederlands contact heeft, wegwijs wordt gemaakt in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal kan oefenen. Allemaal heel laagdrempelig. Zie je het zitten om hieraan mee te doen en tijd vrij te maken voor iemand/gezin die/dat een status heeft? Dan zoeken we jou en vragen we je om je aan te melden bij de stichting via coordinator@sihvpa.nl.
Op 12 april is er om 20.00 uur een informatieavond van SIHVPa in de Elimkerk. Voel je welkom en neem gerust iemand mee! (wel graag aanmelden).

Het goede voornemen

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Algemeen Nieuws.

Pasen‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.’
Een heel voorzichtige en bescheiden belijdenis; eigenlijk in de vorm van een goed voornemen. Het staat in de brief aan de christenen in Filippi (Filippenzen 3:10-11).