Blog

Ochtenddienst Morgenster 9 maart

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd lezen we Matteüs 21: 6-9, het verhal oover Jezus' intocht in Jeruzalem.Dit gedeelte wordt meestal gelezen op de láátste zondag van de 40 dagen, met Palmpasen, maar nu beginnen we deze belangrijke periode in het kerkelijk jaar met dit verhaal. Jezus komt Jeruzalem binnen. een menigte juicht hem toe. Lang heb ik zelf gedacht dat dit uit goedkoop enthousiasme was. Binnen korte tijd zouden ze Jezus immers laten vallen. maar ik ging het anders zien.

Het thema: Het geloof dat door Pasen heen geperst wordt.

Piet van Die

Met geloof kun je winnen!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

olympische spelen featJongeren zijn intensief betrokken bij de organisatie en inhoud van deze dienst. Ze bedachten het thema door zich af te vragen: ‘Wat is er actueel in deze tijd?’ We zochten samen naar relaties tussen dat thema, de Bijbel, het geloof en het dagelijkse leven. Best spannend om dat te formuleren als je 13, 14 of 15 jaar bent. Actueel in deze dagen zijn de Olympische Spelen. Het thema is dan ook gekozen met het oog daarop: Met geloof kun je winnen. In 1 Korinthe 9, 24-27 schrijft Paulus over een wedstrijd.

Wat een wonder!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Deze dienst is de afsluiting van de ontmoetingsweek van Kerk en School. Het thema van de week en het thema van deze dienst zijn hetzelfde: Wat een wonder! Op school werd stilgestaan bij verhalen over Jezus en zijn vrienden: de wonderbaarlijke visvangst, de storm op het meer, de genezing van de verlamde man. In deze morgendienst komen deze verhalen heel kort voorbij, met beelden en verhalen van de kinderen van school.

We concentreren ons op een ander verhaal over Jezus: het verhaal van de bruiloft te Kana. Wie is Jezus, dat hij al deze dingen kan? En wat vertellen deze wonderen ons? Die vragen (en antwoorden) staan centraal in deze morgendienst. Kinderen van de Prins Constantijnschool werken mee in de uitvoering.

Bij de morgendienst van 12 januari

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Van oudsher staat in de traditie van de kerk op deze zondag één van de verhalen van de doop van Jezus in de Jordaan centraal. Dit jaar lezen we de geschiedenis uit het evangelie volgens Mattheüs (3: 13-17). Johannes de Doper heeft moeite met de vraag van Jezus, maar voor Jezus zelf is het noodzakelijk. Ook hij gaat kopje onder én staat op. Voorproefje van wat komen gaat? Hoe mooi is het dat we vandaag ook in het midden van de gemeente zullen dopen.  Het thema: Een nieuw begin!

Bij de kerstmorgendienst in De Morgenster

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In de adventtijd stonden een aantal vrouwen in de schijnwerper. Op kerstmorgen staat een man in het volle licht: Jozef. We lezen uit het evangelie volgens Mattheus. Geen herders, geen zingende engelen, geen stal. Maar Jozef, die vol overgave en vertrouwen doet wat hem wordt opgedragen.

Van harte welkom!