Blog

Bazaar in oktober

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

bazar bethlehemkerk 5Om de twee jaar is er begin oktober een bazaar in De Palm. Noteer alvast vrijdagavond 7 en zaterdag 8 oktober in uw agenda. Mogelijk wilt u er zijn als bezoeker, mogelijk ook als medewerker. Hoe dan ook, u kunt ons alvast helpen met het sparen van spaarpunten (DE bijv.), bonnenboekjes, kassabonnen e.d. van bijvoorbeeld de Landwinkel, bakkerij ’t Stoepje, slager Vis en bakker Vlot. U kunt deze inleveren in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk. Wij kunnen daar prijzenpakketten van maken. Ook kunt u bij het opruimen van uw huis, schuur of garage de voor u overbodige artikelen, die nog in goede staat en schoon zijn, aan de bazaar geven. Inleverdata hoort u nog.
De berichtgeving loopt zoals gebruikelijk via ons kerkblad De Schakel. We zijn van plan daarnaast ook gebruik te maken van een digitale nieuwsbrief. Om te inventariseren of daar belangstelling voor is en opdat we u gericht mededelingen kunnen doen, vragen we of u zich daarvoor wilt aanmelden via het e-mailadres van de bazaarcommissie: bazaarbethlehemkerk@gmail.com

Vaar naar het diepe

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Algemeen Nieuws.

wonderbarevisvangstGa naar diep water en zet uw netten uit om te vissen (Lucas 5:4). Dit evangelieverhaal wordt ‘De wonderbare visvangst’ genoemd. Het is een typisch geloofsverhaal. Jezus vraagt de leerlingen ‘naar het diepe’ te varen en de netten uit te werpen. Op zijn woord doen ze dat, ook al hadden ze de hele nacht niets gevangen. En kijk: ze vangen zo’n massa vissen dat beide boten dreigen te zinken (Lucas 4:7). ‘Vaar naar het diepe’ (Lucas 5:4). Zoals de discipelen - dank zij Jezus - vissen uit diep water bovenhaalden, zullen ze voortaan mensen uit het water moeten halen.

Kerk- en schooldienst druk bezocht

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Kerk en school dienst 160131In de kerk- en schooldienst op zondag 31 januari in de Bethlehemkerk waren de kinderen en ouders van de Beatrixschool te gast. Het verhaal van de dappere heldin Esther werd verteld. Een volle kerk genboot van de kinderen en van de vrolijke dienst.

God roept u

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

‘...en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou.’  Lucas 10:1. God maakt gebruik van mensen om zijn gemeente te dienen. In het evangelie zijn het 72 mensen die door Jezus op pad werden gestuurd. 72 is volgens het boek Genesis het getal van alle volkeren die samen de wereld bewonen. Dus naast Israël heeft Jezus alle volkeren op het oog om de boodschap van het Godsrijk naar toe te brengen. Door Jezus gestuurd worden geeft verwondering: ´Kunt u mij gebruiken?´ Het is ook iets moois en eervols.