Blog

Op de deurpost van je huis

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

In deze dienst stonden we stil bij een concrete opdracht van Godswege, door Mozes uitgesproken in Deuteronomium 6: prent het je kinderen in, schrijf het op de deurpost van je huis. De doop was aanleiding om die opdracht hernieuwd te bekijken: wat betekent dat voor ouders in 2015?

Preek van 30 augustus, over schepping en duurzaamheid

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

In de dienst van 30 augustus besteedden we aandacht aan Duurzame dinsdag, 1 september. De preek belichtte twee kanten, die in psalm 148 verwoord worden: de schoonheid van de aarde én de grote problemen rond haar voortbestaan. Niet vanzelfsprekend kunnen we dat voortbestaan toeschrijven aan God. Hij legt dat in Genesis 1 in onze handen: bewerk en bewaar de aarde. Opdracht voor vandaag en morgen. Met het oog op onszelf, maar ook met het oog op komende generaties!

Uit je comfortzone ....

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

In de dienst van 12 juli zwaaiden we de Moldaviëgangers uit. Ze stappen op 18 juli in het vliegtuig naar Moldavië om daar vrijwilligerswerk te doen. Ze stappen - vrijwillig en vol vertrouwen - uit hun comfortzone, uit al het vertrouwde en veilige. In de dienst dachten we na over die comfortzone, over vrijwillig én gedwongen daaruit stappen. We zochten naar woorden in de Bijbel die ons helpen bij het overschrijden van grenzen en vonden die in het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Van hen leerden we dat uit je comfortzone stappen mooie ontmoetingen kan opleveren. 

Als een lopend vuurtje!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

Pinksteren. De Geest gaat als een lopend vuurtje door Jeruzalem. Kan diezelfde Geest ook ons nog raken en inspireren? Zodat we de aanstekelijkheid van de boodschap van Jezus zien? En misschien zelfs zelf een lopend vuurtje worden? Dat mag onze hoop en ons gebed zijn.

Preek op Paasmorgen

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

Christus is opgestaan! De Paasboodschap bij uitstek. Op deze Paasmorgen - met belijdenis en doop - komt die juichkreet ons tegemoet vanuit Romeinen 6. Daar horen we zelf in de beweging van ondergaan en opstaan worden meegenomen. Met Christus ondergaan én opstaan. Dan is het pas echt Pasen!