Blog

Een tijd van versobering

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Algemeen Nieuws.

40dagentijdappBekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God (Joël 2:12-13). Zondag 5 maart is de eerste zondag van de 40-dagentijd of Lijdenstijd. Dit is een periode van veertig dagen ter voorbereiding op het rijkste feest van het kerkelijk jaar, Paasfeest: Jezus’ opstanding uit de dood. Daarvoor gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat doen we berouwvol: door vasten en inkeer. De oproep tot vasten is heel bijbels. Op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament wordt verteld over mensen die vasten om hun gebeden kracht bij te zetten. Je ervaart dan ook dat je meer openstaat voor Gods liefde. Je maakt je letterlijk leeg om door Gods liefde ‘gevuld’ te worden.

De kleur van de 40-dagentijd is paars. Paars roept iets op van verdriet of rouw. Dezelfde kleur als bij een begrafenis. Zo worden wij er gedurende de vastentijd aan herinnerd dat wij niet alleen Pasen naderen, maar dat eerst nog de ‘Goede Week’ komt. De week waarin we de kruisdood van Jezus herdenken. Zo begeven we ons op weg naar Pasen. Het is niet een tijd van alleen maar wachten tot het zover is. Het is een tijd waarin we intussen iets moeten doen. De profeet Joël zegt hierboven: ‘Bekeert u tot Mij met uw ganse hart’ (Joël 2:12). De vastentijd is bedoeld als een tijd van bekering. Tijd om te overdenken: hoe leef ik als gelovig mens? 
In hoeverre raakt het geloof ook mijn hart? 40 dagen om erover te denken en 40 dagen om er wat aan te doen. Het doel van deze 40 dagen is om als kerk toe te leven naar het echte leven, het Paasleven. Het leven dat beseft dat we het oude moeten afleggen en opstaan om het nieuwe te beginnen (2 Korintiërs 5:17). Maar tot die tijd volgen we Jezus met gepaste eerbied en nederigheid op zijn weg naar Jeruzalem.
Zijn kruisdood maakt mij altijd nederig en klein. Wie ben ik dat Hij deze weg voor mij wilde gaan? De drukte van het leven doet je nauwelijks hierbij stilstaan. De 40 dagen zijn een goede gelegenheid om het evangelie van Gods liefde en zijn genade tot je door te laten dringen.
Een goede bedevaart van 40 dagen gewenst naar Pasen. 
Ds. Henk Talsma