Blog

‘Heimelijk’ zwijgen

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Aan de kinderen die naar de nevendienst gingen, vertelde ik eens dat ik al heel lang met een geheim rondliep. Toen vroeg ik hun of zij een geheim konden bewaren. Meer dan zeventig paar kinderogen keken mij aarzelend en terughoudend aan. Niemand antwoordde. Eindelijk, na enig aandringen, stak een meisje enigszins verlegen voorzichtig haar vinger op. Zij kon waarschijnlijk wel een geheim bewaren. Toen zei ik tegen haar: ‘Ik ook.’ Haar gezicht sprak boekdelen. Teleurgesteld en beledigd. Zo keek ze naar mij. Logisch toch? Ben je daar de enige die de vinger opsteekt en krijg je zo’n antwoord.

Jezus staat terecht. Eerst voor de joodse leiders. Later bij Herodes. Daarna bij Pilatus. En allemaal willen ze Hem een antwoord ontfutselen. Als willen ze Hem het geheim  ontfutselen. Het geheim  waaruit nu eens glashelder blijkt dat Hij in feite een godslasteraar is. Het enige juiste antwoord op basis waarvan ze Hem kunnen veroordelen en doden overeenkomstig de Tora (Leviticus 24:16). Maar Jezus zwijgt. Zolang anderen het niet zeggen, hoeft Hij het ook niet te zeggen. Hij heeft het op talloze manieren geprobeerd.
In gelijkenissen. In directe confrontaties. Met wonderen en wondertekenen. In leerpreken en in herderlijke gesprekken. Maar nu het er op aankomt, zwijgt Hij. Hij heeft er genoeg over gezegd. Pas als de hogepriester Hem vraagt of Hij de Christus is, de Zoon van de Gezegende, pas als Pilatus Hem vraagt of Hij de Koning der Joden is, reageert Hij. Zij raken aan het geheim.
Het woord ‘geheim’ betekent letterlijk ‘tot het huis behorend’. Ja, Hij behoort tot het huis van de Vader. Ja, Hij behoort tot het huis van David. Hij behoort tot Israël. Meer hoeft er niet
gezegd te worden. Verder kan er gezwegen worden. En in zijn ‘heimelijk’ zwijgen is het woord aan ons. Maken we zijn geheim tot ons geheim en belijden we dat Hij de Christus is, de Zoon van de Gezegende, de Koning der Joden? Of zijn we teleurgesteld en beledigd? Omdat we niets met zijn zwijgen kunnen? Omdat Hij maar niet ronduit wil zeggen wie Hij is?
De vraag van Jezus aan zijn leerlingen echter, heeft ook vandaag nog niets aan actualiteit verloren. ‘Wie zeggen jullie dat ik ben?‘ (Matteüs 16:15)
Johan Duijster – v.d.m.