Blog

Ds. Thea Bouwman met vervroegd emeritaat

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Zegen TheaDominee Thea Bouwman heeft tijdens en na de eredienst op zondag 9 april afscheid genomen van de Bethlehemkerk gemeete. Zij diende de gemeente bijna 12,5 jaar als predikant. Zij moet helaas om gezondheidsredenen haar werkzaamheden als predikant in de Bethlehemkerkgemeente definitief beëindigen. Per 1 maart 2017 is haar vervroegd emeritaat verleend. Ds. Bouwman was ruim een jaar met ziekteverlof en heeft ook in de periode daarvoor regelmatig met ziekte te kampen gehad. 

Na 25 jaar onderwijs trad mevrouw Bouwman in 2003 als pastoraal medewerker in dienst van de Bethlehemkerk. Een jaar later kreeg de gemeente toestemming voor een tweede predikantsplaats waarop zij werd beroepen. Een week na haar intrede als predikant vertrok haar toenmalige collega ds. Bram Tack naar Bodegraven vervulde zij ook het consulentschap in de gemeente. Ds. Bouwman was al die jaren zeer betrokken bij het pastoraat in de gemeente. Als kern van haar werk noemt zij “de liefde van Christus uitdragen”. De kerkenraad en de Bethlehemkerkgemeente gemeente zijn dominee Bouwman dankbaar  voor haar inzet in en voor de gemeente, ondanks alle tegenslagen die zij in die periode heeft moeten incasseren.
Ds. Bouwman blijft in Papendrecht wonen en blijft meeleven in de Bethlehemkerk.