Blog

Droog niet uit

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

knop vijgenboomHet is echt opstandingsweer. De zon verwarmt de aarde. Alles wat in het verborgene sliep, ontwaakt met groeiende gretigheid. Vogels fladderen onvermoeibaar af en aan en bouwen nesten als kastelen. ‘Wat in de windselen sliep ontbot en komt in het licht en rijpt voor God’ (Gezang 78, vers 4). Christus, de Zon van Gods gerechtigheid is stralend opgegaan. En met haar uitbottende uitbundigheid zingt de ganse schepping daarvan. Prachtig! Maar toch, hoelang kan die Zon blijven schijnen? Hoelang houden wij het vol in het volle zonlicht van Gods genade te staan?

We kunnen genieten van het mooie weer. Zeker. Maar als dat aanhoudt hoor je al snel: ‘Het is te droog.’ Droogte is niet goed voor de natuur. Die is ook niet goed voor ons geloof. Daarom gaan we met de opgestane Heer op weg naar Hemelvaart. Om dan, als Elia op de Karmel, uit te kijken naar de eerste wolken. Wolken die Hem zullen onttrekken aan ons oog. En dan komt de regen. Mild en overvloedig. Als de Geest wordt uitgestort. 
Prachtig dat wij mensen niet hoeven te leven van Pasen alleen. Jezus bij ons willen houden door Hem vast te houden, zoals Maria, zou ‘te droog’ voor ons zijn. Het zal de Geest niet brengen die Hij beloofd heeft. Daarom zijn er wolken nodig die Hem aan ons oog onttrekken. Als die er niet waren, zouden we naar Hem blijven staren. Hem met ons oog vasthouden en… uitdrogen.
De Geest moet echter worden uitgestort. Want hoe zou zonder de Geest ons geloof kunnen groeien? Hoe zou zonder de Geest de gemeente kunnen groeien? Het is heerlijk om als gemeente te leven van de opstanding. Hét teken dat God het leven en de vrijheid verkiest boven gebondenheid en dood. Maar dat moet wel verkondigd worden. Doorgegeven. Ja, het moet zelfs voorzegd worden, zoals de weerman het weer voorzegt. Dat is, volgens mij, wat de Geest doet. Hij geeft ons woorden, gedachten en daden die Gods heilswerk in Christus verkondigen, doorgeven en voorzeggen.
Het is opvallend dat Jezus ons onder de aandacht brengt dat wij zelf ook de tekenen kunnen verstaan. We weten echt wel dat als we naar de opgestane Christus kijken de grote zomer nabij is. Hoe we dat echter moeten vertellen, doorgeven en voorzeggen, kunnen we niet uit onszelf. Daar hebben we Gods Geest voor nodig. Totdat de grote zomer zal aanbreken.  

Kijk naar de vijgenboom
en al de andere bomen.
Als je ziet dat ze uitlopen,
weet je dat de zomer in aantocht is.
(Lukas 21:29-30)

Johan Duijster, v.d.m.