Blog

“Tot mijn gedachtenis”

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Algemeen Nieuws.

avondmaalDs,. Thea Bouwman gaat zondagochtend 23 augustus voor in de Bethlehemkerk: Op de tiende zondag van de zomer hopen we opnieuw samen het Heilig Avondmaal te vieren. Wellicht zijn dan weer meer mensen terug van vakantie, zodat we elkaar als geloofsgenoten niet alleen ‘gewoon’ in de kerkzaal, maar juist ook aan de Tafel van Samen kunnen ontmoeten. De ontmoeting met de Heer en met elkaar. Hij nodigt je uit om te komen en te delen in zijn liefde: brood en wijn voor allen die in Hem geloven.

Liturgie

Voorganger : Ds. Thea Bouwman
Organist:    Hans van Blijderveen

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Lied 23c: 1 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Zingen: lied 287: 4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: Lied 384: 1 en 3 (ELB, daarna gaan de kinderen naar de nevendienst)
 • Lezing O.T. Exodus 12:14
 • Zingen: Lied 395: 1 en 2
 • Lezing N.T.: 1 Korinte 11:14-33
 • Zingen: Lied 395: 3 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Geloofsbelijdenis: Lied 340b(staande, kinderen terug uit de nevendienst, collecte)
 • TAFELBEGED
 • AANROEPING VAN DE HEILIGE GEEST
 • Zingen: Lied 575: 6
 • Vredegroet
 • VIERING (=DELEN VAN BROOD EN WIJN)
 • TIJDENS DE VIERING twee liederen uit Taizé
 • Zingen: Lied 150a:1
 • Gebed
 • Zingen: Lied 425 (de kleintjes worden opgehaald)
 • Zegen