Blog

Veelzeggende woorden en beelden

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

 

- en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,                         
beducht voor tirannie, geweld,
voor dood, voor moord en brand:
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan.

Ons mensenhart vol wrevel, drift:
de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd,
de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan.

O God, uw groot begrijpend hart
kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer,
zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan.

Lied 997 uit het Nieuwe Liedboek valt met de deur in huis. Geen inleiding, geen voorzichtige start. Pats boem, midden in de problematiek van onze tijd. Woorden die beelden oproepen, gevolgd door een indringend gebed. Beelden. Er zijn dagen dat ik ze niet van mijn netvlies krijg: al die duizenden mensen onderweg. Kind aan de hand of op de schouder. Tas aan de hand of op de rug. Met mijn ogen open en met mijn ogen dicht zie ik ze: onbekende gezichten, steeds maar weer. Dringend voor de deur van een bus. Klimmend door het smalle raam van een trein. Samengepakt in een te kleine boot. Liggend op een stretchbed in een sporthal. Wat staat ons te doen? Wat kan ik doen?

Beelden. Er zijn dagen dat ik ze niet van mijn netvlies krijg: boze, schreeuwende mensen. Met een vuist in de lucht, dreigend tegenover een ander. Joelende mensen bij een bus met vluchtelingen. Verontwaardigde gezichten vol emotie. Met mijn ogen open en met mijn ogen dicht zie ik ze: onbekende gezichten. Vervreemding. Wat bezielt hen? Hoe kunnen ze zo reageren? Zijn ze bang? Wat staat ons te doen? Wat kan ik doen? Is er verbinding mogelijk tussen al die verschillende gevoelens van mensen in Nederland? Is er verbinding mogelijk tussen bewoners van ons land en wie hier naartoe komt, op zoek naar een veilige plek?
Halverwege september nodigde burgemeester De Bruin afgevaardigden van de kerken uit op het gemeentehuis om met elkaar te spreken over de actualiteit van de vluchtelingenproblematiek en de Papendrechtse positie. Er waren mensen van verschillende geloofsgemeenschappen uit Papendrecht. Het was goed om te merken dat er open harten en warme handen zijn, dat er bereidheid is te helpen waar dat nodig en mogelijk is. Eensgezind konden we die boodschap namens de kerken aan de burgemeester meegeven.
In het Nieuwe Liedboek zijn liederen in bepaalde categorieën ingedeeld. Die staan vermeld onderaan de pagina. Lied 997 hoort bij ‘Samen leven’ en ‘Gerechtigheid’. Opdracht aan mensen, bezongen in een lied. Met steeds dat refrein als herhaling. Het refrein dat we blijven zingen, in ons persoonlijk gebed en in de zondagse vieringen, overal in Papendrecht: Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. Wat staat ons te doen? Wat kan ik doen? Het lied leert me wat al eeuwen wordt geleerd: biddend leven met bereidwillige handen, open ogen en een warm hart.
Annette Driebergen