Blog

Kerst: Stralend licht in het donker

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

kerst1Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht (Jesaja 9:2). Wat altijd een mooi aspect is van het Kerstevangelie uit Lucas 2 is dat er staat dat die herders werden omgeven door het stralende licht van de Heer (Lucas 2:9). Deze eenvoudige, doch ruige figuren stonden plotseling in een groot licht. Dit licht was al beloofd in het Oude Testament. De profeet Jesaja had het er al over: het volk dat in duisternis ronddoolt, zal een schitterend licht zien. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen (Jesaja 9:1). We vieren met Kerst het stralende licht dat het leven mogelijk maakt. De geboorte van Jezus, Gods Zoon.

 

Omdat de Heer Jezus geboren werd, omdat hij dertig jaar later stierf aan het kruis en omdat hij opstond uit het graf en nu Heer is in de hemel, daarom is er bevrijding, licht, ruimte in mensenlevens, genade. Dat is het licht dat vandaag ook straalt nu wij anno 2015 in Papendrecht en omstreken weer Kerst vieren. Aan alle kanten zie je hoe donker het om je heen is. In de samenleving, in de politiek, op het grote wereldtoneel. Dreiging en terreur, onrecht, armoede. Vrede, recht en gerechtigheid, het is er vaak helemaal niet, niet op wereldniveau en niet in onze privélevens. Zelfs geen vrede in je eigen hart.
Het goede nieuws van Kerst is dat Jezus, de Messias gekomen is. Het kind is geboren. Een zoon, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst (Jesaja 9:5). Die belofte is nu al een groot licht in het donker. Dat licht kun je zien door geloof. Ik heb ook vaak m’n ogen weer dicht, maar je mag ze opendoen en dat licht zien. Het is heerlijk als dat licht binnenkomt. Dat geeft een blijdschap als bij de oogst of bij de bevrijding van een stad (Jesaja 9:2). Weer ontdekken dat je mag léven, omdat God ruimte geeft, vrede en bevrijding.
De Messias Jezus Christus kennen - dat geeft leven. De belofte van God kennen - dat geeft hoop en vooruitzicht. Dat is geen kaarsje voor de gezelligheid, maar een stralend licht. Ik weet natuurlijk niet hoe u kerst viert en beleeft. Ik geef het u en jou als stof tot nadenken mee. Probeer kerst te vieren in het schitterende licht van Gods belofte dat Hij al zijn plannen zal volvoeren.
Ds. Henk Talsma