Blog

Vaar naar het diepe

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Algemeen Nieuws.

wonderbarevisvangstGa naar diep water en zet uw netten uit om te vissen (Lucas 5:4). Dit evangelieverhaal wordt ‘De wonderbare visvangst’ genoemd. Het is een typisch geloofsverhaal. Jezus vraagt de leerlingen ‘naar het diepe’ te varen en de netten uit te werpen. Op zijn woord doen ze dat, ook al hadden ze de hele nacht niets gevangen. En kijk: ze vangen zo’n massa vissen dat beide boten dreigen te zinken (Lucas 4:7). ‘Vaar naar het diepe’ (Lucas 5:4). Zoals de discipelen - dank zij Jezus - vissen uit diep water bovenhaalden, zullen ze voortaan mensen uit het water moeten halen.

Niet het water zoals dat van de Jordaan, reinigend en verfrissend, maar zoals het water van het meer en de zee waarin mensen verzwolgen worden en verdrinken.
Mensen ‘vissen’ betekent: hen redden uit verzwolgenheid in het kwaad. Dat heeft Jezus gedaan. De boot staat in het verhaal van Lucas symbool voor de christelijke gemeenschap. Jezus stapte in de boot van Petrus om de verzamelde menigte op de oever toe te spreken. Vanuit de kerk klinkt via Jezus het Woord van God. Daardoor worden mensen bevrijd tot leven, als ze zich als het ware laten strikken in de netten van de verkondigers. Ze vinden het heil in Christus. Met het evangelie mogen wij als gelovigen 'naar het diepe water' varen, Gods woord tot leven brengen midden tussen ongelovigen en andersgelovigen met wie we in goede verstandhouding en broederlijkheid moeten samenleven. Samenleven uit kracht van ons geloof als kinderen van dezelfde, ene God.
Overtuigde christengelovigen - wie of wat ze verder ook zijn - zouden iets moeten hebben van mensenvissers. Niet door hun netten - van publiciteit of propaganda bijvoorbeeld - uit te gooien waarin mensen zich laten vangen, maar door de wervingskracht die er van een authentiek beleefd geloof uitgaat. Uitkomen voor je geloof, noemen we dat. Maar dat is veel meer en ook anders dan opkomen voor een aantal waarheden waaraan je door dik en dun blijft vasthouden. Het gaat er vooral om dat mensen die christenen bezig zien, geraakt worden door wat ze zeggen en doen in naam van hun geloof. Geraakt op zo'n manier dat ze voor zichzelf licht zien opgaan. Zo kan het gebeuren dat mensen zich gevangen geven aan het inzicht: dit is werkelijk de moeite waard, dit kan me redden uit mijn verlorenheid, daar kan ik me aan spiegelen, daar wil ik in meestappen.
Probeer er zo te zijn…