Blog

Bazaar in oktober

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

bazar bethlehemkerk 5Om de twee jaar is er begin oktober een bazaar in De Palm. Noteer alvast vrijdagavond 7 en zaterdag 8 oktober in uw agenda. Mogelijk wilt u er zijn als bezoeker, mogelijk ook als medewerker. Hoe dan ook, u kunt ons alvast helpen met het sparen van spaarpunten (DE bijv.), bonnenboekjes, kassabonnen e.d. van bijvoorbeeld de Landwinkel, bakkerij ’t Stoepje, slager Vis en bakker Vlot. U kunt deze inleveren in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk. Wij kunnen daar prijzenpakketten van maken. Ook kunt u bij het opruimen van uw huis, schuur of garage de voor u overbodige artikelen, die nog in goede staat en schoon zijn, aan de bazaar geven. Inleverdata hoort u nog.
De berichtgeving loopt zoals gebruikelijk via ons kerkblad De Schakel. We zijn van plan daarnaast ook gebruik te maken van een digitale nieuwsbrief. Om te inventariseren of daar belangstelling voor is en opdat we u gericht mededelingen kunnen doen, vragen we of u zich daarvoor wilt aanmelden via het e-mailadres van de bazaarcommissie: bazaarbethlehemkerk@gmail.com