Blog

De muren herbouwen

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Algemeen Nieuws.

muren van het oude jeruzalem 2904537‘Wij zullen ons tot de herbouw gereedmaken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan’ (Nehemia 8:18b). Toen de Israëlieten terugkwamen uit ballingschap en weer in hun stad Jeruzalem waren (5e eeuw voor Christus), moesten ze de muren van Jeruzalem - die in puin lagen - herbouwen. Ze doen dat onder leiding van Nehemia, landvoogd van Juda. Stadsmuren waren in de oudheid van levensbelang. Een stad zonder muren was een makkelijke prooi voor elke vijand. Nehemia weet dat en herbouwt daarom de stadsmuren.
Naast het defensieve belang heeft de herbouw van de muren ook een sterke symbolische betekenis!

Jeruzalem is het centrum van het Joodse volk en het Joodse geloof. Achter die muren schuilt het geheim van hun identiteit. Daar is de eredienst, daar is het Woord, daar is de lofzang voor Israëls God. Ook de kerk, de gemeenschap van Jezus Christus, heeft letterlijke en symbolische muren. Muren stutten en bieden veiligheid, maar ze bepalen ook een stukje identiteit. Niet om ons af te scheiden van de wereld, maar de muren worden ook niet neergehaald. Als dat gebeurt, verliezen we onze identiteit, onze definitie. Precies die taak hebben de muren om Jeruzalem en hebben de muren om de gemeenschap in de kerk. Ze helpen je te weten wie je bent en waar je voor staat. Ze zijn er niet om je van alles en iedereen af te sluiten. Dat is wat het communisme deed: muren bouwen om de buitenwereld buiten te houden. Goede muren helpen je te weten wie je bent.
Wat doet Nehemia wanneer de muren eenmaal zijn herbouwd? Ze worden ingewijd. Hij leest de Thora voor aan heel het volk. Door de Thora te horen, weet het volk – dat ten tijde van de ballingschap leefde te midden van een vreemde godsdienst en cultuur – weer wie het is, wat hun taak en wat hun roeping is. We zijn mensen die in de kerk mogen leven achter de muren van de bescherming van God en het Evangelie. Dat is onze identiteit. Allerlei aanvallen van buitenaf of van binnenuit kunnen niet slagen. Een dikke muur houdt ze tegen. Binnen de muren waait de Heilige Geest en we mogen ons zien als beschermde kinderen van God. Bij Hem zijn we veilig tot in eeuwigheid. ‘Ziet, hoe goed en hoe lieflijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Want daar gebied de Here de zegen, leven tot in eeuwigheid’ (Psalm 133).