Blog

Een groot wonder

Geschreven door Annie Schep. Gepost in Algemeen Nieuws.

WesterkerkIn de Amsterdamse Westerkerk kocht ik ooit een ansichtkaart waarop de volgende tekst staat afgedrukt: ‘Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds in de innerlijke goedheid van de mens geloof’. Anne Frank schreef dit in haar dagboek in Het Achterhuis waar zij zich met haar familie en enkele kennissen schuilhield voor de Duitsers die het op hun leven gemunt hadden. Vanuit haar schuilplaats kon ze door het raam nog net een stukje van de toren van de Westerkerk zien.

 Je vraagt je af waar ze de moed vandaan haalde om nog steeds aan die innerlijke goedheid van de mens te geloven. Als huisgenoten hadden ze veel met elkaar te stellen, levend op een beperkt aantal vierkante meters. Ze wist dat hun leven aan een zijden draad hing, dat verraad het einde zou kunnen betekenen. Zowel Duitsers als Duitsgezinde Nederlanders kon je niet vertrouwen. Hoezo, innerlijke goedheid van de mens?
Wij hebben vaak niet zulke hoge verwachtingen van mensen in deze turbulente tijd. Populisten proberen ons te intimideren met gezwollen leuzen en opgeklopte taal. Overal ter wereld moorden mensen elkaar uit, dreigen oorlog, onderdrukking, geweld en honger. Mensen doen dit elkaar aan. Hoezo, innerlijke goedheid van de mens?
En toch, schrijft Anne, heb ik niet al mijn verwachtingen opgegeven, al lijken ze absurd en onuitvoerbaar. Ze vindt dat ook zelf een groot wonder! Misschien moeten wij ook maar proberen in wonderen te blijven geloven.
Want er is ook altijd goed nieuws. Geen voorpaginanieuws, omdat de innerlijke goedheid van de mens vaak in stilte en op de achtergrond wordt ervaren, als stille kracht. Een liefdevolle bemoediging van mens tot mens. Een helpende hand als je zelf even uitgeschakeld bent. Mensen die je helpen de taal te leren van het land waarin je als vreemdeling verblijft. Een kind dat opgevangen wordt in een gezin, als het thuis niet goed gaat. Zomaar een paar voorbeelden. Druppels op een gloeiende plaat of lopen tegen de stroom in?

Als je tegen de stroom in blijft lopen, kom je altijd bij de bron uit. Die bron is liefde. De Bijbel staat en is er vol van! Van de liefde van God voor de mensen, zichtbaar geworden in Jezus die heeft laten zien wie God is. Zijn aanwezigheid werkte door in mensen die weinig meer van het leven verwachtten. Door zijn helende kracht durfden ook zij weer in wonderen te geloven. En is het grootste wonder niet dat die bron van Gods liefde altijd gevuld blijft? Wij mogen daar liefde en kracht uit putten om de dingen te doen die op onze weg komen.
Annie Schep