Blog

SIHVPa Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Taalmaatje 250x250SIHVPa heeft op dit moment weer enkele nieuwe verzoeken van Papendrechtse statushouders om een taalmaatje. Om aan deze en komende aanvragen te kunnen voldoen zijn we op zoek naar nieuwe (taal)maatjes. Als je een maatje bent, bezoek je regelmatig de vluchteling. Je drinkt koffie met hem of haar en maakt een praatje, zodat de vluchteling een Nederlands contact heeft, wegwijs wordt gemaakt in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal kan oefenen. Allemaal heel laagdrempelig. Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar coordinator@sihvpa.nl

Startzondag op 11 september

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Deel je levenHet nieuwe kerkelijk seizoen staat voor de deur. Veel gemeenteleden, commissies en werkgroepen zijn al enige tijd druk bezig met de programma’s voor het komende jaar. Het is altijd weer bewonderenswaardig hoeveel mensen zich inzetten voor het gemeentewerk. Net zoals het mooi is, dat er belangstelling is voor die activiteiten. We gaan daar in de komende weken zeker nog meer over horen. Eerst maar de aftrap naar het nieuwe seizoen. Op zondag 11 september beginnen we met de startdienst onder leiding van ds. Piet van Die en ds. Johan Duijster. Met musici die er samen met de predikanten een mooie dienst van zullen maken. Een dienst waarin hopelijk iedereen zich welkom voelt, aangesproken weet en gesterkt wordt om weer verder te gaan.

Wat bezielt ons?

Geschreven door Ab Griffioen. Gepost in Algemeen Nieuws.

vluchtelingenVluchtelingen, daar ging het vorig jaar in oktober over. Ze kwamen met velen ook ons land binnen. Er is toen op deze plaats al aandacht aan geschonken. Aan hoe verschillend mensen, ook in Nederland, erop reageren. Hoe sommigen zich verzetten tegen opvang en boos worden. En hoe, gelukkig heel velen, reageren met medelijden, medeleven en zich inzetten om mensen die op de vlucht zijn te helpen. Wat beweegt die mensen? Is het avontuur? Interesse in mensen uit een andere cultuur? Of medelijden?

Collecte Kerk in Actie Zomerzending 14 augustus 2016

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Steun de predikanten op Nias

NiasOp het Indonesische eiland Nias zijn te weinig predikanten. In veel kerken gaan daarom leken voor, vaak mensen met weinig opleiding. De kerken lijden onder deze schaarste. De Banua Niha Keriso Protestant, de Kerk van Nias, wil er zijn voor de mensen op Nias, die veelal erg arm zijn. Op het eigen trainingsinstituut worden lekenvoorgangers en predikanten begeleid en toegerust. Op de theologische universiteit volgen jongeren een opleiding tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Via kredietgroepen sparen mensen bijvoorbeeld geld om te investeren in hun bedrijfjes. Op zondag 14 augustus collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van partner Banua Niha Keriso Protestant. Van harte aanbevolen!
Namens de ZWO-commissie, Yvonne Elderson

 

Twee gebeden

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Algemeen Nieuws.

In de juli/augustusuitgave van het blad Kerkinformatie staan twee gebeden voor deze vakantietijd. Het ene is een gebed voor wie op vakantie gaat. Het andere is een gebed voor wie niet op vakantie kan. Ik voelde me erdoor aangesproken. Het verwoordt de dubbelheid van deze tijd, die ik in het pastoraat bij mensen ontmoet. De één ziet uit naar rust en ruimte, de ander ziet op tegen leegte en alleen-zijn.