Blog

Zwijgen… of toch niet

Geschreven door Yvonne Elderson. Gepost in Algemeen Nieuws.

Ons leven is een zoektocht waarin blijde en verdrietige dingen ons overkomen. Vooral onbegrijpelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te verwerken, steeds weer zoeken we naar zin en betekenis. Waarom houdt God, die sprak en het was, zich zo in. Hoe geweldig zou het zijn als Hij zichtbaar zou ingrijpen en als Hij hoorbaar zou spreken. Dan zouden de kerken toch stampvol zitten.

Maatje gezocht!

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Flyer vrijwilliger sihvpa 3000

Sinds kort bestaat er een nieuwe stichting: de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht, afgekort SIHVPa. Deze stichting is opgericht door het OKP met instemming van de aangesloten kerken in Papendrecht. SIHVPa zoekt vrijwilligers die een maatje willen zijn voor een vluchteling in Papendrecht. Als je een maatje bent, bezoek je regelmatig de vluchteling. Je drinkt koffie met hem/haar en maakt een praatje, zodat de vluchteling een Nederlands contact heeft, wegwijs wordt gemaakt in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal kan oefenen. Allemaal heel laagdrempelig. Zie je het zitten om hieraan mee te doen en tijd vrij te maken voor iemand/gezin die/dat een status heeft? Dan zoeken we jou en vragen we je om je aan te melden bij de stichting via coordinator@sihvpa.nl.
Op 12 april is er om 20.00 uur een informatieavond van SIHVPa in de Elimkerk. Voel je welkom en neem gerust iemand mee! (wel graag aanmelden).

Het goede voornemen

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Algemeen Nieuws.

Pasen‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.’
Een heel voorzichtige en bescheiden belijdenis; eigenlijk in de vorm van een goed voornemen. Het staat in de brief aan de christenen in Filippi (Filippenzen 3:10-11).

Durven loslaten

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Algemeen Nieuws.

graankorrel‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort’ (Johannes 12:24). Het Evangelie van Johannes staat vol beelden die Jezus van zichzelf heeft gegeven. Hij was overvloed van feestelijke wijn, levend water, levend brood, licht van de wereld, goede herder, opstanding en leven, een slang die omhoog geheven in de woestijn leven brengt. Zo is in de bovenstaande Bijbelpassage het beeld van de tarwekorrel die in de aarde moet vallen en sterven om rijke vrucht voort te brengen (Johannes 12:24).