Blog

Taizé - Misericordia Domini

Geschreven door Lisanne Andeweg. Gepost in Algemeen Nieuws.

5856218776 0c60c37f8fVoor de derde keer een lied van Taizé, ter voorbereiding op het gebed van 6 maart. Deze week luisteren we naar een acclamatie.
In Taizé wordt een aantal verzen van een psalm afgewisseld met een acclamatie, meestal ‘Alleuia’. Voor de variatie bestaan er zo een tiental 'Alleluia’s’ in Taizé.
Maar in de periode van de 40-dagentijd wordt dit Alleluia vervangen door bijvoorbeeld ‘Misericordias Domini’.  Aangezien het Taizé gebed van 6 maart in deze periode valt zullen we geen Alleluia zingen maar:  Misericordias Domini in aeternum cantabo. Nederlandse vertaling: Van Uw barmhartigheid en trouw zal ik altijd blijven zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=sOTXkIGHOds

Veertig dagen onderweg

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Algemeen Nieuws.

Kerk in actie ik gaDe Veertigdagentijd is begonnen. Dat is vanouds in de kerkelijke traditie een periode van bezinning en inkeer. De kleur in de kerk verschiet van groen naar paars. De kleur van boete, van stilte. Wie goed kan rekenen, komt met veertig dagen niet helemaal uit. De zondagen in deze periode tellen niet mee. Ze verwijzen al op voorhand naar het feest van Pasen. We zijn onderweg naar dagen van lijden en dood, maar het licht van Pasen blijft de dagen van de Opstanding - zoals de zondagen bedoeld zijn - beschijnen.

Taizé - De noche iremos

Geschreven door Lisanne Andeweg. Gepost in Algemeen Nieuws.

Deze weken willen we elke week stil staan bij een lied uit Taizé. Deze liederen zullen ook weer gezongen worden in het Taizé-gebed van 6 maart. U bent om 17.00 uur welkom in De Morgenster.  Eén van de mooie liederen die we gaan zingen staat ook in het Nieuwe Liedboek. Het lied verwijst naar de bekende verzen van Psalm 42, vers 2 en 3. De verzen in de Bijbel in Gewone taal klinken als volgt: God, ik verlang naar u, zoals een hert verlangt naar helder water. Met heel mijn hart verlang ik naar u, u bent de God die leven geeft. Wanneer zal ik weer bij u zijn?

Helpen waar geen helper is

Geschreven door Erik Logtenberg. Gepost in Algemeen Nieuws.

Het is al weer een tijdje geleden dat de diaconie van De Morgenster en de Bethlehemkerk een hulpgroepje hebben opgezet. Dit hulpgroepje is voor gemeenteleden,die niet op anderen kunnen terugvallen en wel graag geholpen worden bij bijvoorbeeld een wandelingetje en/ofeen boodschap doen. Ook is het mogelijk iemand naar het ziekenhuis te rijden. Deze zorg heeft een tijdelijk karakter, het  is niet de bedoeling dat de thuiszorg of andere instanties vervangen worden. Mocht er een hulpvraag zijn kunt u, via uw wijkpredikant, ouderling of pastoraal medewerker, dit kenbaar maken en zij kunnen de hulpvraag dan doorspelen aan de diaconie.

Donderdagmiddagdochter

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Stevo Akkermanover verlies en een ‘geloof met gaten’
Op woensdag 17 februari organiseren de Alblasserdamse Ontmoetingskerk en Havenkerk en de Papendrechtse Bethlehemkerk en Morgenster een avond in cultureel centrum Landvast te Alblasserdam. Journalist (Trouw) en schrijver Stevo Akkerman komt spreken en wordt geïnterviewd over zijn autobiografische roman Donderdagmiddagdochter.