Blog

VT1718 12 Palliatieve zorg

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.


Mvt 1718 pal zorgag er een einde zijn aan het bittere einde? Over deze en andere vragen rondom palliatieve zorg wordt veel nagedacht en geschreven. En gestreden, tot in de politieke arena toe. Het
behoort tot de belangrijke taak van de Kerk om deze vragen niet uit de weg te gaan, maar met zorg en aandacht te bespreken. Komen we dan niet op het hellend vlak terecht? vraagt iemand.
 Een christelijk antwoord is dat Christenen nu eenmaal altijd al op dat vlak leven en werken, dat het dus niet gaat om de vraag hoe we daar wegblijven, maar hoe we daar met moed samen
belangrijke waarden hoog houden. Op deze avond zoeken we samen naar antwoorden
op de vraag naar wat God de Schepper van ons verwacht en hoe de autonomie als nieuwkomer op het veld van waarden zich verhoudt met waarden als kwetsbaarheid,
afhankelijkheid en aanhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
Deze avond organiseren we samen met de Ontmoetingskerk en Havenkerk uit Alblasserdam.

Leiding:         ds. Margriet van der Kooi
Datum:         donderdag 15 februari  2018
Plaats:        De Ontmoetingskerk, Blokweerweg 75, 2954 PC Alblasserdam
Tijd:         20.00 uur

Informatie en aanmelden bij Dick Naafs, 6157413 of dicknaafs@live.nl