De Morgenster

Peuter en KleuterViering in De Morgenster

Geschreven door Werkgroep MiddagVieringen. Gepost in Middagvieringen.

In de kerk is het vaak zo dat wanneer er iets afgelopen is, er gelijk een nieuw begin gemaakt is. Het is nooit klaar het is nooit afgelopen, het is als een spiraal, het is net als het leven, als het klaar is, is er altijd weer een nieuw begin. Zo is er in De Morgenster in Papendrecht op zondag 24 juni een Peuter- en KleuterViering in het kader van de MiddagVieringen in De Morgenster. Aanvang om 17:00 uur. Het is de opmaat voor het seizoen 2018 – 2019.

Bij de Middagviering van 25 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Middagvieringen.

Vandaag voert Vocaal Ensemble Cantica o.l.v. Henk van Andel de Johannes Passion van Jan Valkestijn uit. De Johannes Passion vormt de gezongen schriftlezing in deze middagviering. Het Vocaal Ensemble Cantica zingt het lijdensverhaal volgens Johannes in de vertaling van de Katholieke Bijbelstichting. Behalve de bijbeltekst klinken ook bekende koralen als: ‘Ik wil mij gaan vertroosten’, ‘O, hoofd vol bloed en wonden’ en ‘Met de boom des levens’.

Individuele koorleden nemen de verschillende rollen van evangelist, Petrus en Pilatus op zich. In wisselzang met het koor zingt de gemeente het ontroerende ‘Stabat Mater Dolorosa’ in een berijming van Willem Wilmink: De moeder stond door smart bevangen en met tranen langs haar wangen waar haar zoon gekruisigd hing. Liederen als ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ en ‘Alles wat over ons geschreven is’ omlijsten de dienst.

Van harte uitgenodigd om deze meditatieve dienst op de drempel van de Stille Week mee te vieren.

SGerrit de Vos.

Programma seizoen 2017 - 2018

Geschreven door S.G. de Vos. Gepost in Middagvieringen.

  

 

 Graag uw aandacht voor het volgende............

Ook de Morgenster ontkomt niet aan de ontkerkelijking.

Waren er vele jaren twee vieringen in de ochtend en één in de middag, in 2004 bleef er nog één morgendienst over. Zo heeft alles zijn tijd.

Sindsdien zijn er dus geen reguliere middagvieringen meer in De Morgenster. Maar op aandringen van gemeenteleden is door de kerkenraad de Werkgroep MiddagVieringen ingesteld met als opdracht diensten te organiseren waarvoor in de reguliere morgendiensten geen ruimte is. Onder leiding van ds. Piet van Die is men toen gestart met het houden van één experimentele middagviering per maand.

Momenteel bestaat de Werkgroep MiddagVieringen uit de volgende personen, ds. Ab Griffioen, Heine Tillema, Gerrit Straaten, Christine van der Zwart, ds. Jan Anne Bos, Arie de Bruijn en SGerrit de Vos (secr.).

Helaas worden deze vieringen matig bezocht.

Toch hadden (hebben) we in het afgelopen seizoen weer een gevarieerd aanbod kunnen presenteren.