De Morgenster

Als kanker je raakt

Geschreven door Erik Logtenberg. Gepost in Diaconie in De Morgenster.

Door middel van deze publicatie wil de diaconie u laten kennismaken met de stichting Als kanker je raakt.

De stichting Als kanker je raakt is een initiatief van Rita Renema-Mentink en ds. Arie van der Veer (EO) en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker. Iedereen die geconfronteerd wordt met kanker herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt. De chaos in het dagelijkse leven, dat wordt getekend door ziekte en behandeling, uitputting en moe zijn, opkrabbelen en terugvallen. Maar ook de chaos in emoties, teleurstelling, hoop, wanhoop, pijn, verlies, verdriet, vreugde….

Als kanker je raakt biedt iedereen in deze chaos een open hart en open oor. Als christenen, die zelf door kanker geraakt zijn, wil de stichting en haar vrijwilligers kankerpatiënten en hun omgeving verder helpen. Met hen meetrekken. Daarbij kunnen ze de situatie niet veranderen, maar wel de kijkrichting. De paraplu als symbool van stichting staat voor wat de stichting wil zijn: veelkleurig, beschermend, schuilplaats.

Helaas zijn er ook binnen onze gemeente mensen die met deze ziekte geconfronteerd worden en voor wie een kennismaking met deze stichting waardevol kan zijn. Eén keer per jaar organiseert de stichting een landelijke ontmoetingsdag, waar mensen die elke dag te maken hebben met kanker elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en nieuwe krachten en ideeën opdoen. Volgend jaar staat deze ontmoetingsdag gepland op 7 maart 2015. Ook worden er regelmatig lotgenotendagen georganiseerd. Dit zijn kleinschalige en laagdrempelige dagen, waren samen en op allerlei verschillende manieren met een thema aan de slag wordt gegaan.

Meer informatie over deze stichting vindt u op www.alskankerjeraakt.nl