De Morgenster

Bij de morgendienst van 13 januari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag wordt altijd het verhaal van de doop van Jezus gelezen. Wat in dat verhaal opvalt, is dat er een stem uit de hemel klinkt. Dat zal in het evangelie nog één keer gebeuren. God spreekt dus weinig op directe wijze. In plaats daarvan hebben we Jezus, zou je kunnen zeggen. Maar Jezus is er ook niet meer, althans niet op die directe wijze van het evangelie. Is het dan de Geest die de weg wijst? Och, daar is ook het een en ander over te zeggen. Het lijkt alsof God ons alleen heeft gelaten. Het thema: De wegwijzer.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 6 januari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag lezen wij traditiegetrouw het verhaal over de drie wijzen uit het oosten uit Matteüs 2:1-12. Het is een verhaal waar vele dingen niet bij elkaar passen: de wijzen niet bij een schamele herberg in Bethlehem, de geschenken niet bij een pasgeboren baby, de geboorte van het kind niet bij de gevechten tussen natiën en religies en de ster niet bij de dreiging en de donkerheid die zich steeds meer uitbreidt. En toch komt in dit verhaal alles bij elkaar en wijst over grenzen heen. Een heerlijk verhaal waar integratie voorop staat, mensen in de ster hun hart volgen en de volkeren bij het Christuskind/God bijeenkomen, zoals het is voorspeld.
Thema: Verrassend bezoek.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 30 dec. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op de adventszondagen leefden wij van de verwachting dat er iets moois op komst was, een bijzondere gebeurtenis die de wereld zou veranderen en vrede op aarde kon brengen. Op deze laatste zondag van het jaar ontdekken we dat verwachting nooit hoeft op te houden. Ook na een lange tijd kan je leven nog veranderen. We lezen vandaag het verhaal van Simeon en Anna uit Lucas 2:22-40. Levenslange verwachting die in vervulling gaat. Maar wat zien zij nu eigenlijk? We luisteren en kijken naar hun verhalen, door het echte leven gekleurd.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 23 dec. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We maken de laatste stap richting Kerst. Vier vrouwen begeleiden ons bij elke stap. De laatste stap maken wij met Batseba. Ze wordt niet met naam genoemd in de stamboom van Jezus. Ze heet daar ‘de vrouw van Uria’. Ze was getrouwd toen koning David haar tot de zijne maakte. Maar het verleden laat zich niet uitwissen. We slepen het vaak een leven lang achter ons aan. Het belast en hindert. Toch heeft de levensweg van Batseba bijgedragen aan het grote verhaal van God en mensen. Ook dit leven droeg een evangelie in zich. Het thema: Zwarte inkt op wit papier.

Piet van Die.

Na de dienst koffiedrinken.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 16 dec. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze adventsperiode staan vier vrouwen centraal die in de stamboom van Jezus genoemd worden. Het zijn vrouwen wier foto wij misschien niet graag in ons familiealbum zouden plakken. Er is met alle vier iets aan de hand. En dat ‘iets’ heeft steeds te maken met seks en erotische uitglijders. Ook in het geval van Ruth. De bijbelschrijver vertelt het met grote fijngevoeligheid. Maar elk verhaal van de vier vrouwen vertelt ook iets over het kind dat in hun geslachtslijn geboren zal worden. Iedere vrouw draagt het evangelie al in zich.
Het thema van deze zondag: Erotiek op de dorsvloer.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Nieuwjaarsdienst van 1 januari om 10.30 uur in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen Numeri 6:22-27, de woorden van de zegen, en Lucas 2:21, waarin wordt verteld hoe het kerstkind een naam krijgt. Een naam is meer dan alleen een etiketje. Een naam wordt zorgvuldig uitgekozen. Het is het eerste geschenk van ouders aan hun kind. Het kerstkind krijgt van God een naam. Het thema: Je mag naam maken.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen in de grote zaal, met koffie, thee en fris.

Liturgie:

Bij de kerstdienst van 25 dec. om 10.30 uur in De Morgenster (2)

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Als laatste van de vijf vrouwen uit de stamboom van Jezus komen wij met de Kerst bij Maria. In het kerstverhaal zit heel veel uitbundigheid en beweging. Ik wil mij deze Kerst richten op Maria die op de lofzang van de engelen en de grote verhalen van de herders vooral met bedachtzaamheid (Lucas 2:19) reageert. Wat zal er door haar heen gegaan zijn? Het wordt een sfeervolle kerstdienst met medewerking van Chantez, die heel mooie kerstliederen met ons zingt en vrolijke kerstmuziek ten gehore brengt. Thema: De bedachtzaamheid van Maria en het kerstverhaal.

Birke Rapp en Piet van Die.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

Liturgie:

Bij de kerstwake 24 dec. 23.00 uur in De Morgenster

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik las ergens inleidende woorden bij een kerstwake. Moge ons voorwaar verschijnen: de Langverwachte, Redder, Lam van God, Zoon van de Vader, Kind in een stal. Jezus van Nazareth.kerstnacht

Laat het geen droombeeld zijn, geen fata morgana, geen opium voor het volk, geen zinsbegoocheling, maar waarheid, kostbaar en te koesteren, voedsel om van te leven, perspectief in onze donkere wereld. We gaan de kerstnacht in waarin we zien en ervaren dat het duister voor God niet donker is. Waarin de nacht oplicht als de dag en het duister helder is als licht (Psalm 139).

Liturgie:

 

Bij de morgendienst van zondag 9 dec in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Je hoort wel eens iemand zeggen: ‘Ik kom God tegen in mensen.’ Meestal bedoelt zo iemand te zeggen dat zij of hij God herkent in óf een liefdevolle óf een hulpbehoevende medemens. Maar wat te denken van een uitgekookte prostituee die ook nog eens een landverraadster was? In zo iemand zullen wij niet zo snel God herkennen. Toch lijkt dat de boodschap achter het verhaal van deze zondag. We horen over Rachab, hoer op de wallen van Jericho. Zij krijgt een bijzondere plaats in het bijbelse verhaal van God en mensen dat uitloopt op Kerst. Het thema: Nooit te laag voor God.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714