De Morgenster

Van eeuwigheidswaarde

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

LutherDs. Piet van Die gaat zonda 26 februari voor in De Morgenster. 2017 is het Lutherjaar. We staan stil bij 500 jaar Reformatie. Daarom volgt het leesrooster ook dat van de Lutherse kerk. Voor deze zondag staan er drie lezingen op dat rooster, waaronder 1 Korintiƫrs 13. Het is een overbekend gedeelte. En toch is in overbekende gedeelten altijd weer iets nieuws te ontdekken. Ik ga de uitdaging aan. Het thema: Van eeuwigheidswaarde.

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Marian van den Bos
Kindernevendienst: groep 1-8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62c
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 31: 1,4, en 6
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 302

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Lucas 18,31-42
 • Zingen: Lied 536
 • Lezing: 1 KorintiĆ«rs 13
 • Zingen: Lied 909
 • Uitleg en verkondiging: Agape
 • Meditatieve muzie
 • Zingen: Lied 906: 6 en 7

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 754
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714