De Morgenster

Zingen met Luther 12 maart

Geschreven door S.G. de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondag 12 maart staat de MiddagViering om 17:00 uur in ‘de Morgenster’ in het teken van Luther en het lied. Aan deze dienst werkt mee het Vocaal Ensemble Cantica uit Almkerk o.l.v. Henk van Andel. Arie de Bruijn bespeelt het orgel. Tevens zal er enige toelichting worden gegeven bij de te zingen liederen.

Dat Luther van muziek hield staat buiten kijf. In zijn jonge jaren raakte hij al snel in aanraking met de muziek. Op de Latijnse school was het een hoofdvak en de mooie jongensstemmen zongen in de mis en tijdens de getijden. Later in het klooster zal hij ook zevenmaal daags in de getijden de psalmen en hymnen hebben gezongen.

Het was een slim idee van Luther om de muziek te gebruiken als middel om de boodschap van de reformatie te verspreiden. Misschien moeten we dan wel spreken over een muzikale reformatie. Misschien heeft Luther zelf nooit de reikwijdte daarvan gezien.
Door de liederen zelf te dichten en te componeren, dit laatste vaak met andere componisten, gebruikte hij dit middel om de boodschap van de bijbel en die van de reformatie te verspreiden. De liederen werden gedicht in de volkstaal, dus geen kerk Latijn meer. Zo kon hij de gemeente nauw betrekken bij de evangelieboodschap. Zijn liederen waren een catechismus. Lofzang, gebed en verkondiging in een. Al snel dienden zijn liederen als voer voor componisten zoals Bach, Walter, Schutz, Buxtehude. Zo werd het lied mede het ‘vervoersmiddel’ van de Reformatie.

Er zijn redenen te over om naar deze MiddagViering te komen dus wat let u?

De Werkgroep MiddagVieringen.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714